Utfordret toppledermøtet til å ta ledelse

Toppledersamling Vestland

– Det finnes ikke grønt lederskap, bare lederskap i det grønne skiftet, var budskapet fra regiondirektør i Atea, Erik Samsonsen under årets toppledermøte i Klimapartnere Vestland. Kikki Kleiven utfordret de fremmøtte: – Det er fortsatt håp, men nå haster det.

Over 80 toppledere var samlet under lysekronene på Grand Bergen torsdag denne uken. Her fikk de servert utfordringer, innsikt og inspirasjon fra et knippe ledere i partnerskapet, i tillegg til gode samtaler og en utsøkt vegetarisk lunsj fra vertskapet De Bergenske.

Leder i Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård, ønsket partnerene velkommen sammen med nestleder Arild Sondre Sekse, som også var dagens konferansier.

– Jeg er stolt og takknemlig over alle partnerne som stilte opp i dag, både som deltakere og innledere. At vi kan samle så mange her i dag viser at vi har ledere som er villig til å ta utfordringen og lede an i klimaarbeidet, sier Nedregård.

LEDET AN: Leder i Klimapartnere Vestland Renate Nedregård åpnet sammen med nestleder Arild Sondre Sekse, som ledet resten av toppledermøtet.

– Du og din bedrift kan lede an

Direktør ved Bjerknessenteret, Kikki Kleiven, satte tonen for møtet med en oversikt over status på klimautviklingen i verden. Hun minnet om sitt mantra fra forrige års toppledermøte: Hvert tonn teller.

–  Det er fortsatt håp, men nå haster det, sa hun.

– Våre handlinger har allerede varmet opp planeten 1,2 grader. Vi har forlatt en trygg tilværelse og er på vei inn i det ukjente. Vi kan lykkes med togradersmålet, men vi må få på plass følelsen av at det haster, sa Kleiven, og utfordret lederne i salen til å ta ansvar.

– Dere i Klimapartnere sitter på nøkkelen til å lykkes med utslippskuttene. Jobben gjøres her! Norge er best forberedt i verden på klimaendringene, og bør stille i tungvektsklasse i klimaarbeidet. Det er du og din bedrift som kan lede an.

UTFORDRET TIL HANDLING: Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret

Ansvar for å drive bærekraftig

Direktør for region vest i Atea, Erik Samsonsen, reflekterte rundt sin egen rolle som leder i det grønne skiftet. Atea har de siste årene satt sterkt fokus på bærekraftig IT og sirkulære løsninger for IT-utstyr.  Hans konklusjon var at det ikke finnes grønt lederskap, men bare lederskap i det grønne skiftet.

– Som leder har man ansvar for å drive bærekraftig på flere områder. Vi kan ikke skille det grønne lederskapet fra lederskapet som skal sikre økonomisk bærekraft. Dette henger sammen og man må være en helhetlig leder i et grønt skiftet, sa Samsonsen.

HENGER SAMMEN: – Det finnes ikke grønt lederskap, bare lederskap i det grønne skiftet, sa Erik Samsonsen, direktør for region vest i Atea. Han understrekte at det grønne lederskapet inngår i et helhetlig lederskap.

Fylkesvaraordfører Natalia Golis løftet frem målet om nullutslipp 2030, og utfordret partnerne til å våge å slutte seg til dette målet.

– Det er en grunn til at vi snakker om 2030. Det går an å se for seg hvor vi er i 2030, det er et mål som er tagbart. Vi kan klare dette raskere enn vi tror, sa Golis, og berømmet alle som var møtt frem for å tilbringe dagen på toppledermøte.

– Det er en enorm tillitserklæring at dere er her og bruker deres verdifulle arbeidstid på å samles om klimaarbeidet, sa hun.

Fem nye partnere

Før lunsj ble også fem nye partnere tatt inn i partnerskapet: Det Bergenske Kaffeselskapet, Bergen Fiber, Mer Enn, Big Fish og Upscale signerte partnerkontrakt og fikk en varm mottakelse. Alle de nye partnerne vil bli nærmere presentert i tiden fremover. Med de siste tilskuddene, er det nå til sammen 76 partnervirksomheter i Klimapartnere Vestland. Det gir grunn til optimisme, mener lederen for partnerskapet.

– Vi har aldri vært så mange samlet under et toppledermøte i Klimapartnere Vestland. Fellesskapet vokser, og forståelsen for hva som må gjøres vokser, både i næringsliv, i kommunene og i fylkeskommunen. Det gir meg tro på at vi kan lykkes med Operasjon Nullutslipp i Vestland, sier Nedregård.

Tema grønnvasking, klimakvoter og klimanøytralitet ble diskutert i en panelsamtale i slutten av møtet. Bærekraftsjef i Elmera Group (morsselskap til Fjordkraft journ. anm) Mette Nygård Havre, lanserte i den forbindelse deres nye klimaløfte. Kravene til leverandørene er like ambisiøse, men selskapet har gått bort fra begrepet klimanøytral.

– Den siste tiden har det kommet stadig mer kunnskap rundt klimakvoter og klimarapportering som viser at det er vanskelig å med sikkerhet kalle seg klimanøytrale. Vi er stolte over våre partnere som har gått foran og stilt krav til sine leverandører, og er også stolte over at de tilpasser seg ny kunnskap uten å lempe på kravene til leverandørene. Det viser viktigheten av å hele siden oppdatere kunnskapen, sier Renate Nedregård.

ENGASJERENDE INNLEGG: Arild Sondre Sekse fra Klimapartnere Vestland var dagens konferansier. Her i samtale med Vegard Frihammer i Greenstat.
HVERT TONN TELLER: Cirka 80 toppledere var samlet til Klimapartnere Vestlands toppledermøte

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner