Toppledere samlet rundt langbordet

Toppledere samlet

Over 60 toppledere og bærekraftsansvarlige var samlet under årets Topplederfoum på STUP Hotel Norge i Kristiansand den 19. januar. Hovedfokus gjennom dagen var erfaringsutveksling, hvor klimapartnerne startet med diskusjon og samtaler i grupper, for deretter å møtes ved langbordet.

Fylkeskommunedirektør og Klimapartnere Agders egen toppleder, Tine Sundtoft, åpnet dagen med å takke partnerne i nettverket for arbeidet de legger ned for bærekraftig klimaomstilling i hele Norge.

– At dere kommer sammen i dag, utveksler erfaringer og får kunnskapspåfyll er viktig for å komme videre i klimaarbeidet. Tross krevende tider i næringslivet, ser dere det store behovet for grønn omstilling og samles for å utgjøre en forskjell. Det er oppmuntrende og motiverende!

ÅPNET TOPPLEDERFORUM 2023: Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft

Agder har historisk sett vært gode på grønn omstilling, med gode eksempler som Miljøfyrtårn og Klimapartnere nettverket som har hatt sitt utspring i Agder. 18. januar ble det også kjent at Agder er første fylkeskommune i Norge som har notert et grønt obligasjonslån i verdipapirmarkedet notert på Oslo børs. Kravene her er strenge og dermed er grønne obligasjoner et viktig klimatiltak. Dette viser at Agder kan utgjøre en forskjell og har muligheten til å gå bresjen for grønn omstilling.

– For mer enn noen gang trenger vi alle aktører på banen for å nå målene i Parisavtalen og Regionplan Agder 2030. Det er jo er bare gjennom god samhandling vi kan nå klimamålene våre, fortsatte Sundtoft.

STATUS I AGDER OG NASJONALT: (F.v) Prosjektleder for Klimapartnere nasjonalt, Simen Windheim, Linnéa Holsen Meier og leder for Klimapartner Agder, Anette K. Stave Severinsen.
OPPDATERTE PÅ STATUS I AGDER OG NASJONALT: (F.v) Prosjektleder for Klimapartnere nasjonalt, Simen Windheim, Linnéa Holsen Meier og leder for Klimapartner Agder, Anette K. Stave Severinsen.

KUNNSKAPSPÅFYLL

Bærekraftssjef i Grieg Investor, Lars Erik Mangset, ledet partnerne gjennom dagen sammen med Anette K. Stave Severinsen. Mangset har tidligere vært fagansvarlig for klima i KLP og senioranalytiker i KLP Kapitalforvaltning, forsker og senere industriell konsulent i Det Norske Veritas og seniorrådgiver i WWF. I dag er han styremedlem i Norsif, deltar i ekspertgruppen i de internasjonale klimainitiativene Science Based Target initiative og Paris Agreement Capital Transition Assessment (PACTA) og leder av UN Global Compact Norway sin ekspertgruppe for omstillingsplaner.

KUNNSKAPSPÅFYLL: Bærekraftssjef i Grieg Investor, Lars Erik Mangset.

Mangset er opptatt av at selskaper i og utenfor finans i økende grad har høye ambisjoner rundt bærekraft, og tok partnerne gjennom et informativt og motiverende innlegg om klimaarbeid i egen virksomhet. På agendaen var det viktige temaer som gjennomgang av dobbel vesentlighet, hva eierskapsmeldingen sier om selskapets klimaarbeid, hvordan komme i gang med klimaarbeid og utvikle dette over tid og god praksis for bærekraftskommunikasjon.

– Det viktigste er å komme i gang med klimaarbeidet og utvikle tilnærmingen over tid. Klimaarbeidet er en reise hvor ingen er perfekte, det handler om endringsvillighet. Kunnskap, kontekst og praksis rundt klima endrer seg og det må også virksomhetens klimaarbeid, fortalte Mangset.

Mangset delte også generelle tips til effektivt klimaarbeid, hvor samarbeid stod i sentrum av disse. Kommunikasjon og deling av kunnskap og erfaringer er viktig for å klare å redusere klimautslippene og nå Agders netto nullutslipp. Bedrifter må våge å dele, kommunisere og vise frem klimaarbeidet sitt – selv i frykten for grønnvasking. På den andre enden av skalaen kan en ende opp med «grønnhysjing». Grønnhysjing er et økende fenomen, hvor bedrifter velger å være mindre åpen om sine utslippsreduksjonsmål og klimaarbeid i frykt for grønnvasking. Dette er en reell bekymring som kan føre til mindre åpenhet, hvor interessenter kan gå glipp av viktig informasjon og føre til mindre press for bærekraftig fremgang og utvikling. Han oppfordret virksomhetene til å finne en balanse mellom disse motsetningene – å være åpen og følge god praksis for bærekraftskommunikasjon!

ERFARINGSUTVEKSLING

Mangset tok opp viktige temaer som la til rette for diskusjon og samtaler i grupper, hvor klimapartnerne skulle belyse tre spørsmål om muligheter og barrierer, samarbeid og konkrete tiltak som kan gjøres for at regionen kan løfte seg. Deretter flyttet partnerne seg til langbordet, med mål om å danne grunnlag for å styrke klimaarbeid for å oppnå felles klimamål. Klimaledere fra en rekke bransjer i regionen utvekslet erfaringer og innsikt med hverandre og diskuterte konkret hvordan vi skal nå vårt felles mål om å løfte Agder mot netto nullutslipp.


SAMTALER I GRUPPER: Klimaledere i regionen utveksler erfaringer.


TOPPLEDERE SAMLET RUNDT LANGBORDET: Lars Erik Mangset fasiliterte diskusjonene rundt langbordet.

Et nyttig verktøy

Klimapartnerne som møtte opp på Topplederforum 2023 fikk med seg et nyttig kommunikasjonsverktøy – 4 tips til grønn kommunikasjon. Et hjelpsomt verktøy til å lese igjennom før en kommuniserer arbeid, fremgang og erfaringer på sosiale plattformer. Partnerne ble oppfordret til å dele sine erfaringer fra Topplederforumet på LinkedIn og ble også tilsendt bilder tatt av South Coast Creative fra dagen som de kunne bruke til dette.


Over 60 toppledere og bærekraftsansvarlige var samlet under årets Topplederfoum.

Takk til alle Klimapartnerene i Agder som deltok på Topplederforum 2023!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner