Stolte av lansering – Grønt magasin

Bildet av noen medlemmer av Klimapartnere

Sammen med partner Viken Media, har vi utviklet et Grønt Magasin. Magasinets funksjon er å vise frem våre partneres bidrag og løsninger til det grønne skiftet.

Det Grønne Magasinet inneholder en rekke historier og løsninger fra våre partnere.

Les magasinet ved å klikke nedenfor.

Vi har snakket med 15 av våre partnere, og er stolte av å se hvor mye bra som blir gjort! Blant annet blir du kjent med Borg Havn som gjennom de siste 30 årene har gått fra å være et tradisjonelt havnevesen til å bli en profesjonell logistikk- og næringsaktør. Bedriften har satt seg mål om å bli en nullutslippshavn, og dette forutsetter gode samarbeid.

Å være med i Klimapartnere Viken gir ny kunnskap og ideer på kryss av de ulike bransjene – selv for en av Norges største havner.

Charlotte Iversen, Miljøsjef ved Borg Havn

Daglig leder av Klimapartnere Viken, Stine Nygaard, håper mange vil benytte muligheten til å bli bedre kjent med våre partnere.

– Jeg er stolt av det første magasinet vi har utarbeidet sammen med Viken Media. Her får leserne innblikk i hva våre partnere gjør for det grønne skiftet, sier Stine.

Viken Media

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner