Solenergi skal dekke kraftbehovet for Borg Havn

Borg Havn Solcellefarm i Fredrikstad

Havna har over lengre tid jobbet aktivt med nye energi- og miljøløsninger i havneområdet. Samtidig som havna har en målsetning om å bli klimanøytrale.

(Artikkel fra Klimapartner – Borg Havn)

26. januar undertegnet Borg Havn IKS og Solcellespesialisten kontrakt om bygging av solcelleanlegg på “Lager 14 – Borregaard” på Øra.

Når en stadig større del av driften elektrifiseres vil energibehovet til Borg Havn øke i tiden fremover.
– Med solcelleanlegg vil vi kunne genererer en betydelig mengde av eget kraftbehov inne på havneområdet. På sikt vil det gi oss besparelser både økonomisk og miljømessig, sier Pål Erling Johnsen teknisk sjef i Borg Havn.

Borg Havn IKS og Solcellespesialisten signert avtale om bygging av solcelleanlegg.

I utbyggingens første fase vil cirka halvparten av tilgjengelig takareal på de høyeste takflatene benyttes, et areal på 7 400 m2. Solcellene vil dekke 4 400 m2 av disse. Anlegget har en forventet årsproduksjon på 860 000 kWh, noe som utgjør 57 prosent av dagens energiforbruk på Øra-terminalen. Anlegget vil forsyne det interne strømnettet på terminalen og kunne levere strøm til havnekranene, kjøle-/frysecontainere, lager-/driftsbygg, batterianlegg og landstrøm til fartøy.

Bilde av Øra terminalen, Borg Havn

Dette er ikke det første solcelleanlegget ved Borg Havn. Allerede i 2019 installerte havna det første solcelleanlegget i samarbeid med leietaker AS Batteriretur i Kortbølgen 15B. Et anlegg med 324 solcellepaneler som dekker et takareal på 1 250 m2. Anlegget produserer rundt 92 000 kWh årlig og har vært en vellykket pilot som vi viderefører i kommende grønne prosjekt, forteller Johnsen. Han mener vi vil se mer og mer av lokal energiproduksjon fremover, basert på løsninger som kombinerer sol og vind i kombinasjon med batterier.

Med solcelleanlegg vil vi kunne genererer en betydelig mengde av eget kraftbehov inne på havneområdet. På sikt vil det gi oss besparelser både økonomisk og miljømessig.

Pål Erling Johnsen, teknisk sjef i Borg Havn
Arbeidere ved anlegget på Borg Havn

Arbeidet med utbygging av solceller på hele Borregaardlageret er tenkt gjennomført i tre faser. Den første fasen med utbygging som starter nå har en kostnad på rett i overkant av 5 millioner kroner eks. mva.

Byggetiden vil være på åtte uker og arbeidet er planlagt ferdigstilt 1. april i år. Borg Havn har også tilrettelagt for et energi- og sentral driftsovervåkingsanlegg for å ivareta krav til overvåkning og rapportering fra anlegget.

Les mer på Borg-Havn>>

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner