Smart Innovation går inn som Klimapartner i Østfold Viken

Bilde av signering av klimapartneravtale mellom Thor Moen, Smart Innovation og Stine Nygaard, Klimapartnere Viken

Sammen med sine over 200 partnere fra næringslivet, offentlig sektor, akademia og interesseorganisasjoner, jobber Klimapartnere for å skape grønne forretningsmuligheter og samtidig redusere utslipp.

– Smart Innovation Norway er en synlig og viktig aktør som mange ser til og vi svært fornøyd med samarbeidet, sier leder for Klimapartnere Østfold – Viken, Stine Nygaard.

I slutten av august signerte partene en samarbeidsavtale som går ut på å formidle klimakunnskap, utvikle og fremme grønne forretningsideer, skape møteplasser for klimadebatt og samhandle regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Vi ønsker å forsterke vårt pågående arbeid med bærekraft. Klimapartnere vil være en viktig medspiller for oss og vi ønsker å støtte dette initiativet, kommenterer Thor Moen, leder for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.

Han forklarer at Klimapartnere og andre viktige strategiske partnere som jobber med bærekraft, vil gi selskapet nødvendig kunnskap og kompetanse.

– Vi vil tilstrebe å få inn denne kompetansen i alle ledd hos Smart Innovation Norway og hos alle våre samarbeidspartnere. For vi må alle gjøre det vi kan i det grønne skiftet, påpeker Moen.

Forplikter til klimatiltak
Den inngåtte partneravtalen forplikter Smart Innovation Norway til å:

Samtidig bidrar Klimapartnere med informasjon og kunnskap i møter, seminarer, workshops og årlige toppledersamlinger, samt styrket profil og merkevare som klimapartner.

– Vi i Klimapartnere kaller oss en «koblingsboks» som setter aktører i kontakt med hverandre, sørger for samarbeidsplattformer og deling av beste praksis, forteller Nygaard.

Om Klimapartnere
Organisasjonen har over 200 partnervirksomheter og jobber langs to akser:
1) Skape grønne forretningsmuligheter og vekst
2) Søke å redusere utslipp

Klimapartneres visjon er at Norge lykkes med omstilling for å nå 1,5 graders-målet og alle partnere utfordres til å bli fossilfrie og kutte sine direkte utslipp innen 2030.

Hver partnerregion eies og er forankret i sin respektive fylkeskommune. Partnerskapene finansieres gjennom årlig partnerkontingent og tilskudd fra fylkeskommunen. I tillegg hentes prosjektmidler.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner