Reklamebyrå med klimaregnskap

PC og notatbok til klimaregnskap

Klimaregnskap
Prek AS Reklamebyrå er et bærekraftig byrå med grønt fokus. Som partner i Klimapartnere Østfold (Viken) er Prek mest sannsynlig det eneste reklamebyrået i Viken fylke med avlevert klimaregnskap for 2019.

Grønn næringsutvikling
Prek går sammen med Klimapartnere Østfold (Viken) i front for en bærekraftig fremtid og tar ansvar i det grønne skiftet. Sammen finner vi de gode løsninger for grønn næringsutvikling. Prek AS ønsker å utnytte de business-mulighetene klimaendringene representerer i utviklingen av tjenester og i sin kontakt med kunder og samarbeidspartnere.

Prek AS sin visjon:

Bærekraftig ressursbruk i alle ledd

Les mer på prek.no

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner