Eksos i verdikjeden? Nå kan du få hjelp!

Hvor mye av verdikjeden skal inkluderes i klimaregnskapet? Hva er egentlig oppstrøm og nedstrøm? Nå er Klimapartnere i gang med et treårig prosjekt for å hjelpe virksomheter å kutte utslipp i scope 3.

Over 90% av virksomhetene i Klimapartnere-nettverket har sitt største klimafotavtrykk i scope 3. Likevel er dette spørsmål mange stiller seg. Klimapartnere har derfor satt i gang et treårig prosjekt og ansatt en nasjonal prosjektleder som vil bistå alle klimapartnerregioner i Norge med å kartlegge utslipp i verdikjeden, og deretter jobbe målrettet for å kutte dem.

Vår prosjektleder Berit Høisen er allerede i gang med å bli kjent med de ulike Klimapartnerregionene og hun har startet planleggingen av hvordan Klimapartnernettverket i fellesskap skal løfte sin klimarapportering og identifisere muligheter for utslippskutt. Berit skal til daglig ha kontor i Kristiansand.

Jeg ønsker å få med meg klimapartnerne i hele Norge i utviklingen av dette tilbudet, slik at det møter både behovet og utfordringene virksomhetene og kommunene står ovenfor

Berit Høisen

Berit erkjenner at arbeidet med å redusere klimagassutslippene i verdikjeden ikke vil være enkelt, men det er avgjørende for å møte utfordringene med klimaendringer. I dette prosjektet skal klimapartner-nettverket jobbe sammen for å løfte sin klimarapportering. Vi skal sammen identifisere muligheter for utslippskutt i verdikjeden.

Ønsker du å bli med på prosjektet å få hjelp til å kartlegge utslipp i verdikjeden, ta kontakt med Berit på berit.hoisen@agderfk.no

Les mer om den nye prosjektlederen HER.

Klimasatsprosjekt – Utslippskutt i virksomheters verdikjede

  • Klimapartnere har fått 3,45 millioner i støtte til et treårig prosjekt
  • Midlene går til en 100 prosent prosjektstilling i tre år, reisevirksomhet, kartlegging, informasjonsarbeid, evaluering av dokumentasjon, videreutvikling av kurs og arbeidsmøter og oppfølging av virksomheter. Agder fylkeskommunen søkte på vegne av alle Klimapartnere-regionene.
  • Med dette ønsker Klimapartnere å bistå norsk næringsliv med å redusere utslipp fra «scope 3».
  • Scope 3 er indirekte utslipp som kommer fra varer og tjenester som ikke eies eller kontrolleres direkte av virksomheten. Privat og offentlig sektor har store utfordringer forbundet med å måle og styre indirekte utslipp fra varer og tjenester.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner