Toppledersamling 2024

Klimapartnere Trøndelag hadde årsmøte og toppledersamling den 11. april og den ble ledet av Klimapartnere og selveste Marvin Wiseth. Temaet for årets samling var Lederens rolle i bærekraftig utvikling.


Vi fikk foredrag av Astrid Lilliestråle, avdelingsdirektør i teknologi – og
markedsutvikling i Enova og som også var medlem i det regjeringsutnevnte
ekspertutvalget Klimautvalget 2050.«Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?». Her fikk vi innsyn i konklusjonene fra Klimautvalget 2050,
om hvilken retning Norge har besluttet å gå og hva dette vil kreve av oss, i
perspektiv både fra Klimautvalget 2050 og Enova.


Divisjonsdirektør fra Regnskapshuset SMN og assistant professor fra NTNU,
Ronny Thomas Jenssen hadde et engasjerende foredrag «Bærekraftig ledelse»,
og snakket om fremtidig konkurransekraft i det grønne skiftet, om omstillingsrisiko
og om hvordan man som leder kan håndtere dette i praksis.

Fire ulike toppledere fra våre partnerbedrifter fikk mulighet til å formidle sin
suksesshistorie;


Direktør Thomas Andre Åsvang Karlsen ved Atea fortalte at bedriften i januar
ble kåret til Norges mest bærekraftige selskap, og blant topp 50 globalt av
Corporate Knights og i mars arrangerte selskapet kanskje Nordens viktigste
konferanse for bærekraft og IT, Atea Sustainability Forum.


Direktør Even Ystgård ved Trøndelag fylkeskommune snakket om hvordan det
i fylket jobbes med klima i et overordnet perspektiv og om hvordan man
samarbeider med andre aktører gjennom prosjekter og nettverk, bl.a.
Klimapartnere.


Regionleder Kari Overvik i Asplan Viak hadde gode eksempler på hvordan man
har lyktes med å implementere bærekraftstrategien i alle fag for å lykkes i prosjekter, og viste til deres eget klimaregnskap og rapportering med trippel
bunnlinje.

Styreleder Stig Tore Laugen i Frostagrønt fortalte om bærekraftige
energiløsninger innen gartneridrift og om hvordan Frostagrønt har investert i
mange bærekrafttiltak, bl.a. ved å gjenvinne vann, bytte ut all fossil fyring og gå
over til LED-pærer.


Vi fikk interessante diskusjoner og dagen ble krydret med gode historier og ord til
ettertanke fra Marvin Wiseth.


Alle deltagerne ble utfordret til å presentere en oneliner som en oppsummering av
dagen. Her er noen gode forslag:

Vi i Klimapartnere Trøndelag takker for et rekordstort oppmøte og takker alle som deltok med tilstedeværelse og gode, grønne bidrag!

Les mer her: Hjelper bedrifter i det grønne skiftet – Trøndelag fylkeskommune

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner