Vi får millionstøtte til å jobbe med utslippskutt i virksomheters verdikjede

Klimapartnere har fått midler fra Miljødirektoratet til å jobbe med utslippskutt i virksomheters verdikjede – også kjent som scope 3 i klimaregnskapet. Klimasatsmidlene som er tildelt skal dekke en 100 prosent prosjektstilling i tre år.

Økt fokus på virksomheters verdikjede

Lenge har fokuset i vår oppfølging av partnernes klimaregnskap vært på å kutte alle utslipp i scope 1, altså direkte utslipp. De siste årene har det derimot vært en sterk utvikling i den faglige diskursen på området, og rapportering på scope 3 har etter hvert fått et økt fokus. Parallelt med dette har vi gjennom våre partneres klimaregnskap sett at om lag 90% av virksomhetenes utslipp kommer i scope 3. Derfor valgte vi i år å flytte fokuset over på scope 3. Vi har allerede gjennom arbeidet med partnernes klimaregnskap i 2023 hatt et tydelig fokus på kunnskapsheving for å jobbe med utslippene i scope 3.

Med en dedikert 3-årig prosjektstilling ser vi frem til å kunne heve arbeidet vårt på dette området!

Klimapartnere kan vise til gode resultater med hensyn til klimagassreduksjon blant deltakerne, og fremstår som en viktig driver for klimaomstilling blant både offentlige og private virksomheter

Miljødirektoratet i tilsagnet for klimasatsmidlene

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner