Partnerbesøk Hennig-Olsen Is

Vi har vært på partnerbesøk hos Hennig-Olsen Is og møtt Pia Amalie Sundt, leder for bærekraft i Hennig-Olsen Is. Her fikk vi høre mer om deres kartlegging av eget klimaavtrykk i 2021 og hvordan det har lagt grunnlaget for tiltak gjennomført i 2022.

Ser på hele verdikjeden

Hennig-Olsen Is er Nordens eldste iskremprodusent og produserer rundt 30 millioner liter iskrem hvert år. I 2021 kartla Hennig-Olsen Is klimaavtrykket sitt i samarbeid med NORSUS, Norsk institutt for bærekraftforskning, i et prosjekt kalt “Iskremens klimaavtrykk”. Målet var å få større innsikt i hvordan fabrikkens aktiviteter påvirker det større miljøbildet. Rapportene avdekket overraskende tall:

Kun 1,3 % av klimaavtrykket oppstår på fabrikken i Hannevika, mens utvinning av råvarene står for 86% av det totale klimaavtrykket.

Derfor er noe av det viktigste som gjøres å velge råvarene med omhu og redusere marsvinet i produksjonen for å unngå å måtte kjøpe nye råvarer. Denne innsikten dannet grunnlaget for en ny bærekraftstrategi, med fokus på miljø og klima, helse og mennesket. Etter at rapporten ble utarbeidet har Hennig-Olsen Is innført “Klodemerket” på sine produkter, som indikerer hvilke produkter som er innen FNs 1,5 gradersmålet. I 2022 kunne 18% av iskremporteføljen klodemerkes, og det jobbes kontinuerlig med å øke denne andelen. Hennig-Olsen Is er stolte av å være først i Norges til å innføre denne merkingen på iskrem.

Ingredienser som sjokolade, melk og fløte står for det største klimaavtrykket, og finnes i 80% av Hennig-Olsen Is produkter. Gjennom kartlegging undersøker de utslippet fra alle aktuelle produkter.

NUDE-isen skilte seg ut med det laveste klimaavtrykket. Denne isen inneholder 80% frukt og bær og ingen meieriprodukter.

Energiøkonomiserings-tiltak

Hennig-Olsen har erstattet eldre elektriske ovner med varmegjenvinningsteknologi. Overskuddsvarmen fra kjøleanlegget fra fryselageret brukes til å genererer varme i utlastingsområdet for truckene. På den måten har de redusert behovet for elektriske ovner. Varmen kutter CO2-utslipp med 30 tonn årlig, og sparer 300 000 kWh energi per år. Dette representerer 8.5% av energiforbruket på fryselageret, og tilsvarer produksjon og lagring av nesten 2,6 millioner iskrem. 

Spis – Nyt – Pant! Pant på ispapir

I 2022 startet “pilotprosjektet” pant på ispapir for å redusere forsøpling i naturen. Det begynte som et prosjekt for å finne ut av hvordan forbrukere kan redusere avfallet fra deres produkter. Konseptet er at du skal kunne vite hvor nærmeste søppelkasse er når du skanner emballasjen, og får 66 øre på konto panteappen Bower. Pengene som samles opp kan overføres til egen privat konto eller doneres det som ønskes. Det startet med et samarbeid med Joker sommeren 2022.

Prosjektet var en suksess, med rundt 30-40 medieoppslag. De besluttet derfor å implementere konseptet i større skala med flere samarbeidspartnere sommeren 2023. Over 27 000 is er scannet gjennom Bower, og det er svært positive tilbakemeldinger fra forbrukere. Du kan registrere din egen private søppelkasse, men du kan også registrere offentlige søppelkasser, noe som tar noen dager før det blir godkjent. Hennig-Olsen Is er blant de første som innfører pant på deres produkter gjennom Bower-appen. De er stolte av å kunne bidra til at flere produkter kan pantes, med mål om å redusere forsøpling.       

Bilde: Henning-Olsen Is

Soft Shake

Før ideen om pant på is ble til, gjennomførte Hennig-Olsen et prosjekt i 2021 for å finne ut av hvordan de kan redusere avfallet fra emballasje til deres produkter. Det de fant mest av var plastskjeer fra Soft Shake. I 2022 fikk denne isen ny emballasje og ny skje. Dette er tilsynelatende enkle grep som reduserer plastbruken med 12 tonn plast årlig ifølge Hennig-Olsen Is. 

Noe av det viktigste vi i 2022 gjør er å sørge for at all iskremen blir spist!”

Hennig-Olsen is er nå på appen Too Good To Go. Hvis du er heldig, kan du klare å reservere et måltid iskrem før det blir utsolgt på appen. Målet er å kaste så lite som mulig og donere så mye som mulig av det som ikke kan selges. Siden november 2022 har 2104 måltider blitt reddet, og 11 000 personer har lagt Hennig-Olsen til sine favoritter. En pakke vil koste mellom 99 og 199 kroner, prisen er maksimalt en tredjedel av utsalgspris.

Svært fornøyd jente!

Utfordringer

– Vi prøver og feiler, vi også, og det lærer vi av

Pia forteller at de nylig har stått overfor utfordringer knyttet til modernisering av fabrikken, spesielt med hensyn til matsvinn. Oppgraderinger, inkludert utskifting av miksanlegget – kjernen i iskremproduksjonen – førte til betydelig tap, spesielt av fløte. I tillegg har en ny vaskeprosess økt vannforbruket. Selv om disse problemene nå er løst, og vi er optimistiske for 2023, har det vært en lærerik periode. Matsvinn. Vannforbruk og energieffektivisering av produksjonsutstyret vil være våre hovedprioriteringer for bærekraft i det kommende året. Vi er fast bestemt på å redusere matsvinnet betydelig frem mot 2030, og vi er allerede i gang med å sette inn støtet for å nå dette målet.

Les mer om arbeidet til Hennig-Olsen Is i deres bærekraftsrapport for 2022.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner