Ny Klimapartner – Lillesands Sparebank

5 personer smiler til kamera

Lillesands Sparebank ønsker å være en pådriver for lokal bærekraftig utvikling, et naturlig neste steg var derfor å bli Klimapartner!

Gjennom hele sin historie har sparebanken jobbet for at lokalsamfunnet skal ha de beste vekstvilkårene og utvikle seg bærekraftig.

Om Lillesands Sparebank

Sammen med Klimapartnere ønsker vi å samle lokale aktører og spre kunnskap om mulighetsbilde det grønne skiftet gir og om nødvendigheten av å omstille seg.

Ved å ta innover seg føring og reguleringer som nå kommer fra EU sikrer man at egen arbeidsplass fremdeles eksisterer i fremtiden.

Vi vil være med og være en pådriver for et bærekraftig næringsliv i Lillesand!

Lillesands Sparebank

Lillesands Sparebank deler årlig ut bærekraftpris til et tiltak eller prosjekt som arbeider med bærekrafttiltak i lokalsamfunnet. Bærekraftprisen skal inspirere og motivere til bærekraftig utvikling. Prisen skal fremheve lokale tiltak eller prosjekter som viser vei, er bevisste samfunnsaktører, og motiverer andre aktører til å fokusere på bærekraft.

Vinneren mottar en pris på 50.000 kroner. Les mer her om hvem som har mottatt pris.

Bankene er viktige pådrivere i det grønne skiftet, de kan stille krav og gjøre det mer attraktivt for kunder å velge grønne produkter gjennom utlån, finansiering og kapitalforvaltning.

Vi er veldige glade for å få en så fremoverlent bank som Lillesands Sparebank med i nettverket, de bringer kompetanse, engasjement og endringsvilje inn i nettverket, dette trenger vi for å nærme oss et Agder med lave utslipp og gode levekår!

Regionleder Klimapartnere Agder Anette Severinsen
To personer sitter ved et bord
F.V: Regionleder Klimapartnere Agder Anette Severinsen, Administrerende bankdirektør Anne- Grethe Knudsen

Lillesands Sparebank

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner