Ny klimapartner Glencore Nikkelverk

To personer står utenfor nikkelverket med partnerkontrakt

Klimapartnere er nettverket er for de som ønsker å gå foran i det grønne skiftet, og da er det gledelig for oss at en så viktig hjørnesteinsbedrift i Kristiansand, som Glencore Nikkelverk, blir med i Klimapartnere. Nikkelverk er i en bransje mange forbinder med store utslipp, noe de jobber systematisk med å redusere. Bedriften er i dag miljøsertifisert etter ISO 14001, og ønsker nå mer fokus på bærekraft for å komme videre i arbeidet.

Om Glencore Nikkelverk

Nikkelverket er det største nikkelraffineriet i den vestlige verden og eksporterer 100% av produksjonen, som primært består av nikkel, kobber og kobolt. Med omkring 50 produktvarianter eksporterer vi til markeder verden. Karakteristisk for alle produktene er høy kvalitet og renhetsgraden i ferdigmetallene er blant de høyeste i verden.

Les mer

Neste generasjon utfordrer fabrikkledelsen 

Som en stor og viktig arbeidsplass i Agder ønsker vi å bidra til å sette søkelys på klimaarbeidet, både innad i bedriften og i regionen. Da er deltakelse i Klimapartnere Agder et naturlig steg. Nikkelverk har arbeidet godt over mange år og har erfaring og kompetanse å bidra med inn i partnerskapet, samtidig gleder vi oss til å bli utfordret og inspirert av de andre bedriftene i nettverket. 

Nikkelverk er opptatt av å ta vare på alt det gode vi har gjort og samtidig se nye muligheter. Vi har opprettet en tverrfaglig bærekraftsgruppe hvor flere representanter fra våre unge ansatte er med, med mandat til å utfordre fabrikkens ledelse med klima- og miljøtiltak. Vi har stor tro på at partnerskapet vil styrke satsingen på raskere og bærekraftige forbedringer. 

Det er svært gledelig for klimapartnere at de nå blir med både for å lære av andre lokale bedrifter, men også for å bidra med sin kompetanse.

Regionleder Klimapartnere Agder, Anette Katrine Stave Severinsen  

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner