Ny Klimapartner – Firenor

Firenor opplever i stigende grad etterspørsel om klimaregnskap fra kunder og ønsker nå å kunne bidra med å se nærmere på sine egne klimautfordringer. Nå har de blitt Klimapartner i Agder og gleder seg til å være en del av nettverket for å øke kompetansen og sette konkrete klimamål.

Firenor er et norskbasert selskap med internasjonal tilstedeværelse. De designer, utvikler og leverer brannsikkerhetsløsninger til internasjonale prosjekter innenfor energi, fornybar og olje og gass sektorer.

Firenor ledes fra hovedkontoret i Kristiansand, med operasjonelle knutepunkter i Midtøsten, India og Kina. De leverer komplette løsninger til sine kunder, fra brannbeskyttelse- og sikkerhetssystemer til løsninger for elektriske og instrumenterte systemer, alt fra konseptuelt designarbeid til levering av forhåndstestet utstyr. De har også ekspertise innenfor en rekke kontrollsystem-plattformer. 

Bedriften er i dag miljøsertifisert etter ISO 14001, og ønsker nå mer fokus på bærekraft for å komme videre i arbeidet.

– Vi ønsker å bli med i Klimapartnere Agder nettverket fordi vi ønsker oss mer kunnskap om «det vi ikke vet» når det kommer til kartlegging og tiltak rettet mot våre klimautslipp. Vi ser også at kundene våre har mer fokus på klimaregnskap og etterspør dette på både produkt og produksjon siden, sier Kjetil Kleven, daglig leder hos Firenor.

Klimapartnere bidrar til at regionen står best mulig rustet til å redusere sine klimagassutslipp og møte morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag. Der mangfoldet bidrar til gode fremtidsrettede løsninger. Samhandling, erfaringsutveksling og dialog er suksesskriterier for verdiskaping. Gode og effektive møteplasser er derfor viktig. Sammen skal vi gå i front for å sikre grønn samfunns- og næringsutvikling. 

Vi gleder oss til å samarbeide med dere og jobbe mot et grønnere Agder og Norge. Velkommen til Klimapartnere!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner