Norengros Kjosavik inn som ny partner i Klimapartnere Rogaland

Daglig leder Gunnstein Kjosavik, signerte partneravtalen med Klimapartnere Rogaland på Forus forrige uke. Norengros Kjosavik blir dermed den femte Klimapartnere regionen Norengros går inn i. Begivenheten ble markert med et oppstartsmøte i Kjosaviks lokaler på Forus.

Norengros Kjosavik er et lokalt eid selskap med hovedkontor og lager på Forus.  Virksomheten er en kjent aktør i regionen som selger og distribuerer forbruksvarer, møbler, arbeidsklær og verneutstyr, kontorrekvisita og medisinske forbruksvarer til både offentlig sektor og privat næringsliv.

Kjosavik er det største selskapet i Norengros-kjeden. På deres sider kan vi lese at «hele Norengros-kjeden har en felles visjon: Norengros skal være en positiv, engasjert og effektiv samarbeidspartner som gjør våre kunder bedre på sin primærvirksomhet.» I tillegg har virksomheten en klar bærekraftsprofil «Bærekraft skal være en selvfølgelig del av vår virksomhet. Vi ønsker å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlige produkter, samt å ta vare på naturen og menneskene rundt oss». Nå har i tillegg Norengros Kjosavik valgt å legge enda større fokus på bærekraftsarbeidet ved å ansette en egen leder for bærekraft og miljø. Frits Kverneland startet i arbeidet 31. januar og startet umiddelbart å kartlegge veien videre innen bærekraft for Kjosavik i regionen. En av avgjørelsene som raskt ble vedtatt i ledergruppen etter Kverneland startet i jobben var å bli med i et lokalt nettverk for klima og miljø. Valget falt på Klimapartnere Rogaland.

Samarbeid for å nå målene

 Klimapartnere er et herlig nettverk av partnere, som sammen jobber for grønn næringsutvikling. Partnerskapet vil gi oss gode muligheter for nettverksbygging, kompetansedeling og verktøy for å videreføre vår satsning på bærekraft og miljø

Frits Kverneland, Leder bærekraft Norengros Kjosavik

Et av de viktigste bærekraftsmålene Klimapartnere jobber etter er bærekraftsmål nr 17 «Samarbeid for å nå målene».  Norengros Kjosavik gleder seg til å ta del og bidra inn i nettverket. Allerede under oppstartsmøte ble det diskutert muligheter for gode samarbeid og hvordan partene kan styrke hverandre og spille hverandre gode. På oppstartsmøte stilte de sterkt med daglig leder Gunnstein Kjosavik, leder for bærekraft og miljø Frits Kverneland, sjef for møbler Inger Merethe Bjerkreim, markedssjef/salgssjef butikk Ståle Klippen og salgs og markedskoordinator Miriam Vaule Ingvarsdottir.

Klimaregnskap og elbiler er bare et par av veldig mange fokusområder Kjosavik har. De har gjort adskillige tiltak innen bærekraft. Blant annet med solceller for å supplere energiforsyningen til både bygg og lading av elektriske lastebiler og varebiler. I tillegg så utvikles stadig produktsortimentet til å inkludere flere produkter som sparer miljøet for store mengder plast og energi.

Ønsker å bidra

– I Klimapartnere-nettverket vil vi få hjelp til å kartlegge egne utslipp, inspireres og lære av andre partnere både regionalt og nasjonalt, og fra både privat og offentlig sektor, sier Daglig leder Gunnstein Kjosavik om avgjørelsen for å bli med i Klimapartnere.

– Alle snakker om bærekraft om dagen. Men det å innføre tiltak med å ansette egen leder for bærekraft og miljø, bli med i et nettverk der man forankrer bærekraftsarbeidet internt, forplikter seg til å kutte egne utslipp og drive med miljøstyring er det vi kaller «Fra preik til praksis» i Klimapartnere sier Anne Marie Lofthus. – Det er dette som skal til for at vi skal kunne nå våre regionale og nasjonale mål.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner