NORCE har blitt Klimapartner i Vestland

NORCE klimapartner

Norges nest største forskningsinstitusjon går inn i Klimapartnere Vestland og er dermed klimapartner i tre regioner.

NORCE er Norges nest største forskingsinstitusjon og har allerede vårt klimapartner i både Agder og Troms. For noen uker siden signerte de partneravtalen som gjorde dem til klimapartner også i Vestland.  Konstituert konsernsjef i Norce, Thor Arne Håverstad signerte avtalen på vegne av den ferske klimapartneren. Han mener deres posisjon innen forskning kan tilføre verdi til partnerskapet.

– Vår forsking er rettet mot omstillingen som er nødvendig for en bærekraftig fremtid. NORCE kan dermed bidra til informative beslutninger, mulige løsninger og nye prosjektinitiativ, sier Håverstad.

Hvorfor har dere valgt å bli klimapartnere i Vestland nå?

– Vi  ser verdien av å kunne dele klimaregnskap så dette kan ses i sammenheng på et regionalt og nasjonalt nivå. Da kan vi sammen arbeide mot å gjøre Vestland om til et nulluslippsamfunn. Å kunne dele kunnskap og «best practice» i nettverket er viktig for å klare å nå målene som er satt. Vi har også erfart at å delta i samlinger og arrangementer vil felles kreativitet skape nye prosjektideer og satsninger som kan bidra til bedre miljø og klima

Kan du fortelle litt om bærekraftsarbeidet i Norce, og ambisjonene framover?

– NORCE jobber aktiv med bærekraft. Vi har en egen arbeidsgruppe som jobber med bærekraft, ledet av vår bærekraftsansvarlig. For tiden jobber denne gruppen todelt, der den ene gruppen holder på med å kartlegge NORCE sitt klimaavtrykk og utarbeider en strategi mot å bli karbonnøytral. Den andre delen av gruppen jobber aktiv med EUs taksonomi, som ser på hvilken av NORCE sine forskingsaktivitetar som kan klassifiseres som bærekraftige aktiviteter.

– Elles er NORCE aktiv i fleire bærekraftsnettverk i Norge og internasjonalt. I NORCE sin pågående prosjektportefølje inneholder en stor andel av disse tematikken bærekraft. Noen eksempler er tekniske løsninger, muligheter innenfor sirkulærøkonomi, bruk av avfall som råstoff, reduserte utslipp til luft og vann og samfunnsmessig betydning, forteller Håverstad.

Vi ønsker NORCE velkommen inn i Klimapartnere Vestland!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner