NHO Vestlandet med på Klimapartner-laget

NHO Vestlandet

NHO Vestlandet var én av tre som var med på å styrke Klimapartnere ved å bikke 400 partnere nasjonalt, og 80 partnere regionalt i Vestland.

Regionsdirektør for NHO Vestlandet, Helene Frihammer, signerte partnerkontrakten med varafylkesordfører Natalia Golis. Denne signeringen, sammen med to andre, markerte en milepæl for Klimapartnere nasjonalt som da bikket 400 partnere.

NHO er norges største fellesskap for næringslivet. De har over 30.000 medlemmer på nasjonalt nivå, og nærmere 4000 medlemmer på Vestlandet. De jobber blant annet med bærekraftig lønnsdannelse og tilbyr et stort utvalg av medlemstjenester. NHO er videre inndelt i 18 landsforeninger for ulike bransjer og sektorer.

Frihammer uttrykker at det er utrolig stas å være med på å bikke den magiske grensen på 400. I 2014 var det hun som startet Klimapartnere Hordaland (nå Vestland), og jobbet strategisk frem til 2021 med å bygge opp partnerskapet i de ulike regionene. Nå er hun tilbake i partnerskapet gjennom rollen som regionsdirektør for NHO Vestlandet.

FRA SIGNERINSLUNSJEN PÅ VILLHUSET: Varafylkesordfører Natalia Golis og Regionsdirektør NHO Vestlandet Helene Frihammer.

Hvordan opplever du dette, Helene? 

– Jeg synes det er utrolig stas, samtidig som det er svært viktig å delta i partnerskapet. Vi trenger gode verktøy for å få til samarbeid for konkret og grønn omstilling regionalt, det er Klimapartnere et glitrende eksempel på, og derfor blir vi med.

Det er jo en stund siden du startet Klimapartnere Hordaland (nå Vestland). Hva er det viktigste som har endret seg?

– At klimaarbeid og grønt næringsarbeid nå har gått fra å være en kuriositet til å være noe som alle virksomheter må ha i sitt DNA fremover.

Hvordan kommer dette til uttrykk hos deres medlemsbedrifter?

– Jeg ser at det grønne skiftet nå treffer hele bredden av  norsk næringslivet med stor kraft, fra frisøren på hjørnet til tungindustrien. Ute i verden setter våre største handelspartnere som Europa og USA ytterligere opp farten med høye målsetninger for grønn omstilling, stor kapitalforflytning og aktiv geopolitikk for økt energisikkerhet. Det gjøres allerede mye bra, men ambisjoner og tempoet må skrus kraftig opp!

Leder i Klimapartnere Vestlandet, Renate Nedregård, ønsker NHO Vestlandet velkommen til partnerskapet.

– Vi er utrolig glad og stolte over å ha en partner som NHO Vestlandet med på laget, sier Nedregård.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner