Nå skal utslippene ned

Klimapartnere Trøndelag

Klimapartnere Trøndelag sitt første toppledermøte samlet sist uke over 30 ledere fra politikk, næringsliv og akademia. Her delte de erfaringer om grønne prosjekter og løsninger, men også tanker om hvordan vi sammen skal lære mer og utvikle nye løsninger slik at klimagassutslippene går ned i alle sektorer.

-Dette har vi gledet oss til. Det å møtes og utveksle erfaringer og kunnskap, er noe av det viktigste vi driver med i partnerskapet. Jeg er derfor veldig glad for at så mange ønsket og hadde mulighet til å møtes fysisk i dag, sier fungerende leder for Klimapartnere Trøndelag, Ingveig Holand Wahl

Spennende innlegg

Første post på programmet var tre gode innlegg fra Fylkesordfører Tore O. Sandvik, professor fra NTNU Anders Strømman og bærekraftsansvarlig i Grong sparebank, Kjerstin Opdal Skistad. Sandvik fortalte om den politiske ambisjonen om at Trøndelag i 2030 skal være karbonnøytralt på menneskeskapte utslipp. Det betyr en nedgang på 3 millioner CO2-ekvivalenter. -Dette skal vi klare samtidig som vi legger til rette for nye arbeidsplasser i fylket og sikrer at omstillingen blir sosialt bærekraftig, fortalte Sandvik.

Strømman er en av hovedforfatterne i FNs klimapanel sin siste rapport som ser på løsninger og på toppledermøtet la han fram hovedfunnene fra rapporten. Strømman viste at det er stor forskjell på om vi når 1.5 og 2 grader økning. Vi er i dag ikke i rute til å nå 1.5 gradersmålet. Arbeidet viser at det fortsatt er mulig, men da må utslippene drastisk ned nå.

Både Sandvik og Strømman var innom både utfordringer og løsninger på energi, bygg, bionæringer, transport, landbruk og karbonfangst. De trakk også fram sirkulærøkonomien som en viktig løsning på utfordringene framover.

Skistad fortalte om hvordan finans vil innvirke i klimaomstillingen. Hun fortalte at vi om noen år trolig vil oppleve at nye måter å måle på og arbeide på er en del av vår virkelighet. For banken er det viktig å bidra til å redusere klimarisiko. Bærekraft er nå viktig i alt vi gjør og bedrifter må være forberedt på krav og bedriftsmuligheter. Kapitalen skal her være med på å vri investeringer i riktig retning. Skistad avsluttet med å sitere Dum dum boys og slo fast at framover blir det «mas, mas, mas» fra bank og finans, over hele linja. Hun tror evnen og viljen til å jobbe med bærekraft er god, men det trengs økt kompetanse og nye måter å jobbe sammen på.

Samtale om klimaregnskap

I en samtale med Ingveig Wahl fortalte deretter Hogne Nersund Larsen fra Asplan Viak om kraften i klimaregnskap og veien videre. Flere av klimapartnerne i Trøndelag har etter hvert god erfaring med å føre klimaregnskap og mange legger nå inn alle tre scope. Samtalen handlet mye om klimafotavtrykket og hvor viktig «scope 3» er for å få en god oversikt. Larsen anbefaler at man legger inn alt i klimaregnskapet som man kan ha en påvirkning på, både såkalt oppstrøms og nedstrøms-utslipp. I samtalen var Wahl og Larsen også innom hvordan man utnytter klimaregnskapet i virksomhetsstyringen. Ifølge Larsen er det å føre klimaregnskap er en god inngang for å være klar for mange av de kravene som nå kommer gjennom blant annet EUs taksonomi.

Hogne Nersund Larsen og Ingveig Holand Wahl i samtale om klimaregnskap
Hogne Nersund Larsen (Asplan Viak) og Ingveig Holand Wahl (Klimapartnere) i samtale om klimaregnskap

Asgeir Meland er daglig leder for Nasjonalparken næringshage og fortalte topplederne om erfaringer knyttet til deres bærekraftsarbeid i praksis og om hvordan Nasjonalparken næringshage har jobbet med utviklingen av fritidsboliger. Nasjonalparken næringshage har arbeidet tett med forskningsmiljøer (spesielt NTNU), kommuner og bedrifter for å utvikle nye arbeidsprosesser, utviklingsstrategier, kompetansebygging og produkter og tjenester. Det var stor interesse i møtet, blant annet på hvordan de her har tatt inn koblingen til natur og naturinngrep.

Toppledermøtet ble avsluttet med en god runde der alle partnere delte eksempler på sine grønne løsninger og prosjekter og også presenterte en utfordring de opplever i klimaomstillingen. Klimapartnere skal bidra til at løsningene deles, blant annet i vår digitale løsningsbank . Både tiltak og utfordringer var også viktige for å bli bedre kjent og ikke minst som innspill til Klimapartneres arbeid framover.

Flere nyheter

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner