Nå kan du bli partner i Oslo

Oslo foto

Næring for klima i Oslo åpner nå for muligheten til å bli partner i nettverket. Vi ønsker virksomheter som vil ta klimaledelse på alvor og som tror på systematisk og målrettet arbeid for å nå sine klimamål velkomne til å bli med som partner.

Hvordan bli partner?

Er din virksomhet interessert i å bli partner i Næring for klima? Send oss en epost på nfk@kli.oslo.kommune.no. Vi har begrenset antall plasser i 2022, så vær rask med å melde interesse! Vi tar gjerne et kort møte for

Oslo har tatt på seg ledertrøyen i klimaarbeidet, og skal bli en nullutslippsby i 2030. For å oppnå det må både privat og offentlig sektor måle hvor vi er og legge tydelige planer for hvordan vi skal komme dit.  

Samarbeid med næringslivet er en avgjørende del av Oslo kommune sitt klimaarbeid. Næring for klima er den viktigste arenaen for dette. Virksomheter som utviser og rapporterer på god klimaledelse har muligheten til å bli partnere. Partnervirksomhetene går foran med sitt klimaarbeid, og bruker eller vil begynne å bruke klimaregnskap som et verktøy for å nå egne klimamål.

Partnernettverk for god klimaledelse   

Som partner i Næring for klima blir virksomheten en del av et partnernettverk. Her vil man møte andre selskaper som alle har et felles ønske om å være klimaledere og ta sitt klimafotavtrykk på alvor. Gjennom partnernettverket ønsker vi å komme tettere på klimaarbeidet som gjøres hos våre medlemmer, og tilrettelegge for at partnere kan dele erfaringer, utfordringer og løsninger.  

Hvor vi er, hvor vi skal og hvordan vi kommer oss dit 

Som partner i Næring for klima vil du få tilgang til et system for klimagassregnskap, Klimakost, som er utviklet av Asplan Viak for Klimapartnere. Vi har inngått et samarbeid med vår søsterorganisasjon Klimapartnere, som har lignende nettverk i alle landets fylker. Gjennom Klimakost og Klimapartneres portal for klimagassregnskap får dere et styringsverktøy som gir god visualisering av mål og resultater, og som gir mulighet for kvalitativ utdypning av klimaarbeidet.

Næring for klima 2.0: en oppdatert medlemsmodell 

Med innføringen av partnerskap i Næring for klima har vi endret medlemsmodellen til nettverket. Alle våre medlemmer har forpliktet seg til noen minimumskriterier for å kunne være med i nettverket. Dette omhandler lederforankring, en støtte og vilje til å arbeide for Oslos klimamål og deltakelse i nettverket.

De virksomhetene som blir partnere i Næring for klima forplikter seg til å jobbe for å implementere følgende prinsipper i egen virksomhet, og som er forventninger til god klimaledelse: 

Noen oppfyller flere av punktene allerede, mens andre igjen har et stykke å gå. Vi ønsker både partnere blant de som er skikkelig gode allerede i dag, og de som jobber for å bli gode på klimaledelse.  

Modellen legger opp til at alle partnere skal ha klimagassregnskap og mål for utslippsreduksjon på plass i løpet av sitt første år, og det vil vi hjelpe med. I tillegg skal partnere jobbe for å implementere alle prinsippene for god klimaledelse innen 2025.   

Kontingent for partnerskap  

For å kunne levere løsningen for klimagassregnskap og for å ha tilstrekkelig kapasitet i sekretariatet til å følge opp partnere, blir det en årlig kontingent for partnerskap. Næring for klima har hittil vært det eneste klimanettverket som er fullfinansiert av det offentlige, og når vi nå øker ambisjonene og tilbudet, krysser vi grensen for hva Oslo kommune kan dekke alene. Kontingenten er den samme som hos Klimapartnere, og varierer ut ifra bedriftenes størrelse.  

Partneravgift

Over 300 ansatte 50 000,- kr
50 – 300 ansatte, 30 000,- kr
20 – 50 ansatte, 20 000, – kr
Under 20 ansatte, 10 000,- kr

Det gis 30 % rabatt ved partnerskap i 4 regioner eller mer*

Er din virksomhet interessert i å bli partner? Ta kontakt med oss på nfk@kli.oslo.kommune.no.

Vi gleder oss til å samarbeide enda mer om det viktige klimaarbeidet! 

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner