Møkkarevolusjonen! – N2 Applied

Helen Kvande Due i N2 Applied

På testgården Svene i Numedal har N2 Applied utviklet løsningen som vil revolusjonere landbruket, og erstatte kunstgjødsel i verdens matvareproduksjon.

Gründer & gårdbruker
Grete Sønsteby er gründer og gårdbruker og startet N2 Applied i 2010. Hun opplever nå at de opererer midt i spenningsfeltet mellom matsikkerhet og energi. «Nå er dette temaet som alle snakker om – og vi har løsningen. Vi forvandler kumøkk til gullmøkk!»

Banebrytende teknologi som løser problemet der det oppstår
Vi vet at innovasjon i landbruket er essensielt for at vi skal lykkes med å nå klimamålene våre. N2 Applied opererer distribuert ute på gårdene der maten produseres. Bonden resirkulerer møkka med bruk av vår teknologi – og reduserer all bruk av kunstgjødsel. Verdens matproduksjon er i dag avhengig av kunstgjødsel som kun produseres av fossilt brennstoff.  En endring i måten man gjør dette på vil bety enorm utslippsreduksjon både nasjonalt og internasjonalt.   

Ved bruk av plasmateknologi produseres reaktivt nitrogen fra luft, deretter absorberes denne gassen i husdyrmøkka. Teknologien sørger for å doble nitrogenet i møkka og fører det tilbake til neste avling når bonden sprer den på jordene sine igjen. Resultatet blir bedre avlinger, og en reduksjon i bruk av kunstgjødsel. Maskinen er bygget inn i en container, på størrelse med en liten campingvogn, som bonden kan ha på gården sin.  

Gjennom forskning har vi fått god oversikt på hva produktet vårt vil bidra med av klimakutt, men vi legger nå økt fokus på egen virksomhet og har valgt på å bli Klimapartner. Vi tar samfunnsansvar gjennom å holde eget avtrykk så lavt som mulig.  

Partnerskap som gir konkrete resultater
Samarbeid og partnerskap er essensielt for at vi skal lykkes både som firma – og som nasjon med de målene som er satt. Som Klimapartner forventer vi å bli utfordret i klima- og bærekraftsarbeidet, og samtidig få råd om hvordan vi kommer i gang med eget klimaregnskap. Vi trenger også hjelp til å kartlegge vår egen situasjon og definere hva vi kan bli bedre på, – en sparringspartner på hvordan jobbe strukturert med klimaarbeidet videre.  

I den fasen vi er i nå er det viktig for oss å møte andre partnere å få tips og råd som kan styrke vår teknologiutvikling. Synliggjøring av egen løsningen på stadig nye arenaer er også viktig, og vi ønsker å bruke partnerskapet til å både øke eksponeringen og dele vår kunnskap med andre.   

Vår løsning gir konkrete resultater 
Den forskningen som er gjort på vårt produkt så langt viser at teknologien forbedrer avlingene med rundt 40%, reduserer klimagassutslippene fra en melkegård med opptil 30% og reduserer luftforurensning med rundt 50%. Løsningen vil kunne bidra til betydelig reduksjon av Norges og verdens klimagassutslipp når den tas i bruk i større skala. Utfordringen nå er å skalere riktig slik at det blir den foretrukne måten å gjøre det på. En endring i hvordan mat produseres vil kunne bety enorm utslippsreduksjon både nasjonalt og internasjonalt 

Vi jobber nå med å utvikle teknologien, og har tall på hvor mye utslipp som reduseres pr. maskin. Des flere maskiner vi har der ute des mindre utslipp. 

CEO i N2 Applied, Carl Hansson. Foto: N2 Applied
CEO i N2 Applied, Carl Hansson Foto: N2 Applied

Fra kumøkk til gullmøkk 
Omstilling i landbruket må til for at vi skal nå 2050 målene på kutt i klimagassutslipp, – og samtidig har vi behov for at verdens matproduksjon opprettholdes. «Da må det utvikles løsninger for utslippene foran og bak fra kua, og vi i N2 Applied har løsningen på bakenden.» sier CEO Carl Hansson. Vår løsning vil bidra til at jordbruket blir sirkulært, gjødsel produseres lokalt og bøndene bruker vårt produkt (NEO) i stedet for kunstgjødsel. I 2050 ser vi for oss at det er en N2 maskin på alle gårder og alle bønder er selvforsynt med gjødsel.

Fakta om:

Logo N2 - Applied

Klimapartnerkontakt: Helen Kvande Due
Klimapartner siden: 18.05.2022
Antall ansatte: 42
Formål: Teknologiutviklingsfirma 

Les mer på nettsidene til N2 Applied

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner