Mer biogass i tungtransporten

Biogass kjøretøy

Sammen med en rekke aktører har vi fått støtte til et prosjekt med mål om å bidra til økt bruk av biogass i tungtransporten. Tilskuddet er på kr 300.000, og er gitt fra Miljødirektoratet gjennom deres ordning, Klimasats.

Det overordnede målet for prosjektet er å bidra til at fornybare alternativer i større grad utfyller hverandre heller enn å konkurrere.

Engasjere flere transportaktører

Prosjektetdeltakerne er Oslo kommune, Skien kommune, Fredrikstad kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, og Viken fylkeskommune med Biogass Oslofjord og oss i Klimapartnere Viken. Prosjektet begrenses til Oslo, Viken, og Vestfold og Telemark.

I samarbeid med prosjektdeltakerne ønsker vi å invitere til åpne møteplasser hvor du blir kjent med mulighetene som finnes innen biogass. Her vil du få informasjon om fritak i bomringen, Enova-støtte, og klimarapportering.

Sammen skal vi engasjere flere transportaktører, og spre det glade budskap om at det endelig finnes et fossilfritt alternativ som er billigere enn diesel for tungtransport som opererer i byene!

Les mer om prosjektet på Miljødirektoratet sine nettsider.

Ønsker du å følge prosjektet videre?

Kontakt oss direkte, eller meld din interesse i skjemaet under for oppdateringer om arrangementer og annen informasjon.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner