Med bærekraft som ledestjerne – NORSUS

Administrerende direktør Ellen-Marie Forsberg fra NORSUS

«Alle» er opptatt av bærekraft om dagen, men det er neppe alle virksomheter som kan si at hele deres eksistensgrunnlag er basert på å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Det kan NORSUS.

Midt i kunnskapssentrum av Fredrikstad, på Værste på Kråkerøy, finner vi NORSUS – Norsk institutt for bærekraftsforskning. Her holder flesteparten av instituttets 26 ansatte til, og de jobber for å oppfylle visjonen om å «bidra til kunnskap for bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon».

Seniorforsker og professor Ole Jørgen Hanssen og administrerende direktør Ellen-Marie Forsberg fra NORSUS ser Klimapartnere som en god plattform til å tenke innovativt og få fram nye løsninger.

Skaper økt forståelse
– Vi har jobbet en god del med å dokumentere at biogass basert på matavfall og gjødsel er en god erstatning for diesel i et helhetlig miljøperspektiv. Og for samfunnet i stort kunne verdikjeden være lønnsom, uten at den var det for bonden som skulle levere gjødsel som råstoff. Da trengs det virkemidler fra det offentlige for å gjøre alle ledd i verdikjeden lønnsomme. Vår rolle i dette er å skape et kunnskapsgrunnlag som gir økt forståelse hos de forskjellige aktørene for hva som er mulig å oppnå av bærekraftige løsninger med endrede virkemidler.

NORSUS startet i sin tid som en forskningsstiftelse i 1988, og de aller fleste kjenner nok instituttet best under navnet Østfoldforskning. Et navn som ble erstattet med dagens NORSUS sommeren 2020, for å tydeliggjøre at det er forskning på bærekraft de holder på med. Og om du lurer på hvordan SUS-en i navnet passer inn, så er det en internasjonal vri – en kortform av Norwegian Sustainability. Nytt navn til tross: Formålet, eierstrukturen og arbeidsoppgavene er de samme. NORSUS er et ideelt, privat forskningsinstitutt som har en rekke eiere:  Viken fylkeskommune, Fredrikstad, Sarpsborg og Indre Østfold kommuner, Østfold Energi, COWI og Høgskolen i Østfold. I tillegg har de ansatte selv en mindre eierandel i instituttet.

Kompetanseregionen Østfold
Instituttet har også vært involvert i oppstarten av Klimapartnere Østfold, med Ole Jørgen Hanssen som en av nøkkelspillerne:

– Forhistorien går helt tilbake til Østfold Gassforum, faktisk. Et forum som mistet sitt eksistensgrunnlag da ScanLink likevel ikke ble lagt til Oslofjorden med tilførsel av naturgass. Så da gjorde vi Gassforum om til Energiforum Østfold, der jeg var nestleder i starten og de siste to årene styreleder. Vi klarte ikke helt å knekke koden med en bærekraftig forretningsidé og visjon slik nettverket var innrettet.. Strategiprosessen endte gjennom en grundig prosess i styret og blant medlemmene med at vi etablerte Klimapartnere, forteller han. Og legger til:

– I denne prosessen, da vi jobbet med å finne gode løsninger for klimavennlig og bærekraftig energi, fikk vi kartlagt hvor mye kompetanse og næringsvirksomhet som finnes i Østfoldregionen innenfor klimavennlige løsninger. Og det er ikke lite. Få er klar over hvor mye kompetanse og kapasitet vi faktisk sitter på her nede i sørøstre Viken – og vi selv er ikke nok bevisst på det. Østfold har helt spesielle forutsetninger takket være både ressurser og beliggenhet. Og vi er forskånet fra å føle at vi tråkker noen på tærne om vi sier at fossil energi er en lite bærekraftig løsning, slik det er i andre deler av landet.

Et sterkere partnerskap
– Hva tenker dere om at Klimapartnere Østfold blir til Klimapartnere Viken, da?

– Vi som institutt opererer jo ikke bare i Østfold, så jeg tenker det er en fin mulighet. I tillegg er jo Viken fylkeskommune vår største eier og vi har en god dialog med dem. Det forsterker mulighetene vi har, tenker jeg, sier Ellen-Marie Forsberg. Her skyter Ole Jørgen Hanssen inn:

– Det er samtidig litt tosidig. Vi har naturlig nok hatt den sørøstre delen av Viken i fokus, siden det er her vi kommer fra. Og vi trenger å holde den oppmerksomheten oppe, for Østfoldregionen kan fort forsvinne litt i det store Viken-bildet. Samtidig gir en utvidelse gode muligheter for å få større tyngde og for eksempel stå sterkere i søknader om prosjektstøtte, påpeker Hanssen, som fremhever det tette og gode samarbeidet som NORSUS har med både NMBU (der han selv er deltidsprofessor) og andre miljøer på Campus Ås. Dette samarbeidet kan også utvikles videre innenfor rammene av Viken, mener han.

Ansvar for framtida
De to forskerne vil gjerne utnytte partnerskapet med næringslivet gjennom Klimapartnere til å skape spennende og gode prosjekter:

– Vi tenker at Klimapartnere kan være et sted å møtes og tenke innovativt sammen med andre – NORSUS kan stå for forskningen, mens andre kan utvikle nye forretningsmuligheter, påpeker Hanssen, som også sitter i styret til Klimapartnere Viken. Han blir supplert av Forsberg:

– Vi har en helhetlig tilnærming til alle nettverk vi jobber i, de må henge sammen på et vis. Vi er med fordi vi har et ansvar overfor framtidige generasjoner – og vi er innstilt på å bidra til å styrke partnerskapet der vi kan.

Fakta:

NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning)
Klimapartnerkontakt
: Ole Jørgen Hanssen
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: 26
Formål: Visjonen til NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling, gjennom å utvikle kunnskap og metoder for å forstå og implementere bærekraft bedre i samfunnet.

Les mer om Norsus

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner