Marianne Bjerkem Mahnsen er ansatt som ny leder for Klimapartnere Trøndelag

Jeg gleder meg til å ta fatt på denne viktige og spennende oppgaven for Klimapartnere. Innsatsen for grønn verdiskapning er viktigere enn noen gang! Jeg ser et stort potensial for å få engasjert enda flere bedrifter i dette verdifulle nettverkssamarbeidet for å kunne møte morgendagens klimautfordringer. Og få bruke min markedsbakgrunn og kunnskap om næringslivet til å spre engasjement og inspirasjon inn i nettverket!

Marianne Bjerkem Mahnsen

Marianne har lang erfaring fra næringslivet og har hatt ledende stillinger i bl a Hurtigruten, Scandic Hotels, Destinasjon Hemsedal og Rondablikk Høyfjellshotell. Hun kommer nå fra stillingen som administrerende direktør for Ørland Kysthotell.

Marianne har markedsbakgrunn og utdannelsen har hun fra Norsk Hotellhøgskole i Stavanger, diplomeksportøkonomstudium ved Norges Markedshøyskoles med internasjonal markedsføring fra Tyskland; Carl Duisberg i Köln, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein i Kiel, og Deutsche Aussenhandels – und Verkehrsakademie i Bremen. Og en master i Serviceledelse (MBA) ved Universitetet i Stavanger fra 2012.

Styringsgruppen i Klimapartnere Trøndelag er veldig fornøyd med å ha fått Marianne Bjerkem-Mahnsen ansatt som ny prosjektleder. Aktiviteten inneværende år har beklageligvis vært preget av skifte av mannskap, men nå står vi godt rustet for å igjen bli en aktiv støttespiller for våre partnere. I første omgang blir det partnermøter og partnerarrangement, nyhetsbrev og lansering av ny nettside for Klimapartnere Trøndelag. Av spesielle områder som det vil bli arbeidet med fremover, kan nevnes at det blir satt i gang et større prosjekt omkring klimaregnskapets Scope 3, det vil si utslipp knyttet til alt av varer og tjenester som virksomheten både kjøper inn og selger. Et viktig arbeid for å utvide innsatsen for utslippsreduksjon i hver enkelt bedrift!

Arne Magne Galguften, leder av styringsgruppen, Klimapartnere Trøndelag

Vi er veldig fornøyde med å få på plass ny leder for Klimapartnere for Trøndelag! Marianne Bjerkem-Mahnsen ønskes hjertelig velkommen og vi ser fram til å få fart på arbeidet igjen! Klimapartnere er et viktig partnerskap for at vi sammen skal nå klimamålene

Vigdis Espnes Landheim, leder av Seksjon regional, Trøndelag fylkeskommune

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner