– Grønt skifte trenger modige toppledere

Lederskap, mot og samarbeid stod i fokus under årets toppledermøte i Klimapartnere Vestland

Under Klimapartnere Vestlands toppledermøte tirsdag ble fylkesvaraordfører Natalia Golis (MdG) takket av.

– Du har vært en av være viktigste støttespillere og sammen med fylkesordføreren vært vår største heiagjeng. Vi er heldige som har hatt dere, sa leder av Klimapartnere Vestland Renate Nedregård – før hun erklærte den avgåtte fylkesvaraordføreren som livsvarig ærespartner.

Samstemte fylkesvaraordførere

Golis kom i sin hilsen til topplederne med et klart budskap:

– Vær modige!

Da fylkesordfører Jon Askeland (Sp) og den nye fylkesvaraordføreren Stian Jean Davies (Ap) talte var budskapet fra den nye fylkesvaraordføreren i samme gate.

– Vi må må lede vei, tørre å ta risiko og ta sats, sa Davies.

Påvirker utenfor egen virksomhet

Mer enn 70 toppledere var samlet til årets toppledermøte i Bergen. Tema for samlingen var «samarbeid for å nå målene».

Etter at prosjektleder for www.tilnull.no Kirsten Øystese i Norsk Klimastiftelse hadde gitt gjestene en statusoppdatering på klimaarbeidet i Norge og Vestland, fortalte konsernsjef Borghild Lekve i BIR om deres arbeid med å omstille både egen virksomhet, men også påvirke omstillingen utover egne verdikjeder.

BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen utgjør det største punktutslippet i bergensregionen og ett av de største i Vestland. Lekve manet til samarbeid mellom det private og det offentlige for å få gjennomført planene om et karbonfangstanlegg i området.

– Det vil koste, men det vil koste miljøet enda mer å la være, sa hun.

– Tomme klimaløfter er usexy

Topplederne ble også utfordret fra studentperspektivet av leder av Studentparlamentet ved UiB, Kaja Hovdenak og eksternansvarlig i NHHS Knut Visdal.

De pekte på den høye andelen av studenter som forsvinner fra Bergen etter endte studier og mener Vestland har et potensiale til å være verdensledende i det grønne skiftet, og dermed skape attraktive arbeidsplasser. Studentlederne advarte også mot klimaløfter uten innhold.

– Med unntak av dårlig hygiene og uhøflighet er ingenting mer usexy enn tomme klimaløfter, sa Visdal.

Kaja Hovdenak fra Studentparla

Engasjerte toppledere

I diskusjonsdelen av programmet ble topplederne reflekterte topplederne sammen om lederrollens betydning i den grønne omstillingen. De diskuterte «Hvordan kan jeg som toppleder mobilisere til klimatiltak som faktisk funker».

Leder av Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård, syntes det var stort engasjementet og variasjon i diskusjonene.

– Toppledermøtet er det ene møtet i året der vi samler topplederne og setter fokus på lederrollen i dette grønne skiftet. Det er veldig inspirerende å se hvor høyt engasjement og hvor mange ulike perspektiver en får fram når de setter seg ned og snakker sammen, sier Nedregård.

Teknisk støtte fra Hyssingen produksjonsskole

Under årets toppledermøte var det elever fra Hyssingen Produksjonsskole som stod for den tekniske produksjonen. I tillegg til å styre tid og skjerm under møtet hadde de også forberedt grafikk og lyd i forkant av møtet.

– Det har vært veldig fint å jobbe med Hyssingen. De har gitt oss en ro i forkant som vi ikke har hatt før, og selve gjennomføringen var helproff, sier Nedregård.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner