Må feie for egen dør først – Smart Energi

Hilde Bekkevard i Smart Energi

Selv om Norge er nesten selvforsynt med fornybar energi, kan – og bør – vi bruke energien vår smartere. 

Å jobbe for det grønne skiftet kan virke både enkelt og opplagt når det man selger i utgangspunktet er miljøvennlig og fornybart – som norskprodusert elektrisitet. Hva er da neste nivå? Å gjøre produktet smartere og enda mer brukervennlig. Og det er nettopp det administrerende direktør Hilde Bekkevard og leder for salg og marked, Stig Andresen, i Smart Energi jobber med – hver eneste dag.

– Vi er en strømleverandør som skal gjøre det enkelt å leve miljøvennlig. Vi vet at kundene våre er opptatt av pris, derfor kjøper vi strøm fra kraftbørsen Nordpool, som gir den til enhver tid beste prisen på strøm. Og fra de av kundene våre som har solceller på taket, kjøper vi overskuddsstrøm. Vi leter etter det som er bra for kundene våre nå – og det vil ofte være en kombinasjon av løsninger, forklarer Hilde Bekkevard og utdyper:

– Vi har blant annet utviklet en app som gjør at du som forbruker kan se strømforbruket ditt fortløpende og hva det koster deg til enhver tid. Vi jobber med neste generasjon av denne appen nå, der vi kan putte inn andre variabler – for eksempel værdata eller data om elbillading – som skal gi deg som forbruker et enda mer komplett bilde av strømforbruket ditt.

Adm.dir. Hilde Bekkevard og Stig Andresen, leder for salg og marked i Smart Energi
Adm.dir. Hilde Bekkevard og Stig Andresen, leder for salg og marked i Smart Energi

Borettslag som strømprodusenter
Smart Energi har 16 ansatte og holder til i Fredrikstad, i et kontorbygg som nettopp har fått solceller på taket.

– Vi tilhører jo en solfylt region, så det å ha solceller på taket her, var helt naturlig. Strøm er en ferskvare som må brukes når den blir produsert, og et kontorbygg trenger ofte strøm når sola skinner, forteller Stig Andresen.

Men det er ikke alle som like enkelt og lønnsomt kan utnytte solenergien i dag. Det gjelder for eksempel borettslag og sameier. Det er nemlig ikke mulig å registrere beboere i borettslag og sameier som plusskunder, altså kunder som både forbruker og produserer strøm. Dermed er det lite attraktivt for disse å investere i solceller, påpeker Stig Andresen før han utdyper og forklarer:

– Kort fortalt blir de som bor i borettslag og sameier forskjellsbehandlet. Med dagens regelverk får de ikke tatt ut gevinsten av å investere i fornybare energiløsninger som reduserer belastningen på strømnettet. Vi mener at beboere i borettslag også burde kunne bruke egenprodusert solstrøm på dagtid uten først å måtte selge det ut på nettet og så kjøpe det tilbake til en høy pris. Det spennende her er at gjennom ENOVA-prosjektet Mikroflex Fredrikstad, har Smart Energi fått nødvendig dispensasjon fra regelverket til å teste ut plusskundeordningen for sameiet Verkshagen – Norges første plusskundeanlegg for borettsanlegg.

– Det er både bærekraftig og fremtidsrettet å ha borettslag som plusskunder. Flere av oss kommer til å bo i leilighet framfor enebolig, og da er det flott at vi kan tilby en ordning som bidrar til et effektivt og bærekraftig strømforbruk, tilføyer Stig Andresen.

God nytte av Klimapartnere

– Dere har vært med i Klimapartnere siden starten – hva slags nytteverdi ser dere i partnerskapet?

– For det første trenger vi alltid påfyll og inspirasjon. Det kan vi få av andre bedrifter som er med i partnerskapet, og det påfyllet kan vi ta med oss tilbake til eget hus, slik at hele bedriften blir mer bevisst på hvordan vi kan forbedre og utvikle oss, sier Hilde Bekkevard og fortsetter:

– For det andre tror jeg nok ikke at vi ville satt oss mål om å bli klimanøytrale i 2020 uten dette partnerskapet. Vi har beregnet vår påvirkning på klimaet gjennom klimaregnskap, vi har planlagt tiltak for å redusere utslippene våre og så vil vi kompensere for restutslipp. Vi ser også at vi alltid kan bli bedre, og det er først når vi har feid for egen dør at vi kan jobbe med resten av verdikjeden – for eksempel gjennom underleverandørene våre.

Både Hilde og Stig mener de er blitt mer klimabevisst gjennom partnerskapet, og Hilde forteller følgende historie for å underbygge den økte bevisstheten:

– Da korona-pandemien kom til Norge, flyttet hele selskapet til hjemmekontor i løpet av en ettermiddag i mars. Etter måneder på hjemmekontor, var det mange ansatte som trivdes godt med ordningen. Vi som arbeidsgiver ønsket å tilby en fleksibilitet og gjøre det praktisk mulig å jobbe mer hjemmefra. Men det ville kreve investeringer i ekstra datautstyr og da dukket spørsmålet opp om hvordan klimaregnskapet blir med dobbelt sett av utstyr. For å være på den sikre siden, kontaktet jeg NORSUS (som også er Klimapartner, journ. anm.) for å spørre om mulige konsekvenser for klimagassutslippene. Tilbakemeldingen var at redusert arbeidsreise mest sannsynlig veier opp for ulempen. Jeg har forresten kontaktet NORSUS flere ganger. De er gode å ha, og de viser meg hvor komplekst og sammensatt alt dette er, at det sjelden finnes bare én løsning på problemene.

Bærekraftens betydning
Smart Energis øverste leder har studert ressursøkonomi og jobbet med bærekraftige investeringer siden 2000. Hun er ikke i tvil om at bærekraftbegrepet blir stadig viktigere og at bevisstheten rundt klima- og miljøutfordringene vil øke framover:

– Det siste halve året har utviklingen gått kjempefort, hjulpet fram av korona. Stadig flere ser at måten vi forbruker på ikke er levedyktig. Før korona ble det mye jobbreising og private flyreiser hvert eneste år. Etter korona har vi på en måte normalisert det unormale, ting går rundt selv om vi reiser og forbruker mindre.

– Jeg er ikke i tvil om at det finnes mange muligheter framover, og gjennom Klimapartnere blir vi inspirert når vi får se hvordan andre næringslivsledere jobber med bærekraft, avrunder Hilde Bekkevard.

Fakta:

Stig Andresen, leder for salg og marked i Smart Energi
Stig Andresen, leder for salg og marked i Smart Energi

Smart Energi
Klimapartnerkontakt
: Ronja Pedersen
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: 16
Formål: Smart Energi er en strømleverandør som ønsker å tilby smarte og miljøvennlige løsninger i tillegg til ren elektrisitet.

Les mer om Smart Energi

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner