Veileder for reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren

Matsvinn

På oppdrag for Miljødirektoratet har NORSUS laget en veileder for reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren.  Veilederen inneholder tips og råd rettet mot kjøkkenpersonell, pleiepersonell og ledere. Målet at maten skal spises, ikke kastes.

I tråd med FNs bærekraftsmål og bransjeavtalen skal matsvinnet i Norge halveres innen 2030. Kommunene har en viktig rolle og mulighet for å bidra til å redusere matsvinnet i sine virksomheter. Blant kommunenes egne virksomheter er sykehjemmene og lignende boformer de største forbrukerne av matvarer.

– Å tenke seg at disse virksomhetene kan gå foran med gode eksempler for å redusere matsvinn er ønskelig, men det kan være utfordrende. Det er flere viktige hensyn å ta når kosten til eldre planlegges, sier forfatter av veilederen, seniorrådgiver Mona Nilsen. – Den primære oppgaven til pleiepersonell er å yte helsehjelp. Måltider og ernæring er kun deler av denne primæroppgaven, fortsetter hun.

9 trinn for å redusere matsvinn

Veilederen er ment som konkrete tips til ansatte i omsorgssektoren, og kan brukes i sentralkjøkken, mottakskjøkken og serveringskjøkken. Den tar utgangspunkt i 9 trinn for å redusere matsvinn:

  1. Vei matsvinnet og følg opp
  2. Menyplanlegging
  3. Porsjonsplanlegging
  4. Fraværsoversikt
  5. Innkjøp
  6. Oppbevaring
  7. Matlaging
  8. Servering
  9. Ta vare på rester

Disse trinnene er basert på erfaringene fra Göteborgmodellen og NORSUS sitt matsvinnarbeid i flere norske kommuner. NORSUS presiserer at hver enkelt kommune og sykehjem likevel må gjøre sine vurderinger og iverksette tiltak som de selv mener er mest praktiske.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner