Utslippsfri drosjenæring innen 2024

Utslippsfri drosjenæring

Vestland fylke, med flere fremoverlente kommuner i spissen, stiller krav om utslippsfrie drosjer fra 1. april 2024. Høsten 2020 vant Vestland fylkeskommune KLP sin klimapris for nettopp denne satsingen.

Det politiske vedtaket til grunn omfatter alle drosjer for inntil ni personer, og fylkeskommunen skal gi støtte til lade-infrastruktur. Selv om vedtaket i første omgang gjelder Hordaland, skal fylket prioritere alle kommuner i Vestland fylke likt, slik at utslippsfrie drosjer på sikt kan innføres i hele fylket.

Støtte til alle drosjeselskap

Alle drosjeselskap vil få støtte til å bygge ladestasjoner ved sine sentraler. Det er allerede gitt tilskudd til ladestasjoner for drosjer på Flesland og ved Bygarasjen i Bergen sentrum.

– Drosjenæringa selv har en stor del av æren for at dette ble en suksess. Denne satsinga hadde ikke vært mulig uten tett samarbeid med næringen, som satt seg ned sammen med oss for å se hvordan vi kunne gjøre dette, sier fylkesvaraordførar Natalia Golis

Skolebok-eksempel

Juryleder og direktør for kommunikasjon og marked i KLP, Gro Myking, sier dette er et skulebokeksempel på effektiv klimapolitikk.

– Dette kan andre kommuner og fylkeskommuner kopiere, sier Myking.

Hvorfor er dette viktig?

Nesten en tredjedel av norske klimagassutslipp kommer fra transport. Av disse utgjør veitransport over halvparten. Overgangen fra fossil- til grønn transport krever investering, teknologi og utbygging av infrastruktur på flere nivåer. Når alle drosjene i tidligere Hordaland fylke går over på strøm, vil utslippene gå ned med over 9.500 tonn CO₂ i året. Det er nesten tre prosent av det samlede utslippet fra personbiler i gamle Hordaland.

Tilknyttede partnere

Vestland fylkeskommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner