Tyra er første ombygde fiskebåt fra konvensjonell til hybrid

Klimapartner Selfa Arctic har bygd om fiskebåten Tyra til å gå på strøm i tillegg til diesel. Dette kutter dieselforbruket til båten med 80-90 prosent.

Størsteparten av arbeidshverdagen i båten er å flytte seg sakte eller ligge stille. Da kan elmotoren brukes. Man kan da jobbe med elmotoren i 8-10 timer, i stedet for å ha en dieselmotor på tomgang, sier Tord Aslaksen i Green-Bay, som eier Tyra.

El-motoren gir også et støy- og vibrasjonsfritt arbeidsmiljø. Batteriene lades fra land, men om båten går fri for strøm på havet starter dieselmotoren. Den sørger da for både lading og framdrift.

Vi skal levere mange hybride fremdriftssystem framover og har lært mye av Tyra-prosjektet. Fundamentet er å redusere dieselforbruk, motortimer og gi et støy- og vibrasjonsfritt arbeidsmiljø

Daglig leder i Selfa Arctic, Erik Ianssen og daglig leder i Hymatech, Kay Henning Higraff i Hymatech.

Ombyggingen har skjedd i flere omganger.

  • Det er satt inn en elmotor sammen med 14 batterier på til sammen 110 kilowatt.
  • Dieselmotoren (Scania D11 fra 1992) har gått 14000 timer og har en vanlig levetid på 100 000 timer. På denne måten tar man vare på motoren, båten og den får et nytt liv med en drift som gir en vesentlig nedgang i klimagassutslipp.
  • Et Mekanord vribart gir ble ombygget til hybridgear, overhalt og remontert.
  • Aksling ble kontrollert og remontert.

Klimapartner Selfa Arctic har bygd om fiskebåten Tyra til å gå på strøm i tillegg til diesel. Dette kutter dieselforbruket til båten med 80-90 prosent.

Størsteparten av arbeidshverdagen i båten er å flytte seg sakte eller ligge stille. Da kan elmotoren brukes. Man kan da jobbe med elmotoren i 8-10 timer, i stedet for å ha en dieselmotor på tomgang, sier Tord Aslaksen i Green-Bay, som eier Tyra.

El-motoren gir også et støy- og vibrasjonsfritt arbeidsmiljø. Batteriene lades fra land, men om båten går fri for strøm på havet starter dieselmotoren. Den sørger da for både lading og framdrift.

Klimapartner Selfa Arctic har bygd om fiskebåten Tyra til å gå på strøm i tillegg til diesel. Dette kutter dieselforbruket til båten med 80-90 prosent.
Størsteparten av arbeidshverdagen i båten er å flytte seg sakte eller ligge stille.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner