Tilfører mer økologi med naturtak på industriområde

Naturtak på industriområde

Ved å flytte vegetasjon fra skogbunnen til taket, blir møbelfabrikken på Magnor en grønn lunge. Det grønne industritaket øker samtidig produksjonen fra solcellene.

Gjennom sitt datterselskap, Mattak AS, har Boasson AS skapt et naturtak på den nyåpnede møbelfabrikken The Plus. Fabrikken som produserer utemøbler for Vestre AS ligger midt i skogen på Magnor i Innlandet og blir hyllet som verdens mest bærekraftige fabrikk. 

Hvorfor er dette viktig?

Naturmangfold er vårt livsgrunnlag på planeten. FNs naturpanel melder at naturmangfoldet aldri før har vært så truet som det er i dag. Den viktigste årsaken til tapet av naturmangfold er at artenes leveområder blir ødelagt eller forringet ved at menneskene foretar arealendringer.

Skogbunn på taket

På taket har de blandet jord fra tomten inn i vekstmassen, og høstet tusenvis av frø fra planter i området. Videre vil taket utvikle seg med enda flere planter. 

Vi tilfører mer økologi enn hva det faktisk var i området til å begynne med

Sigurd Boasson, daglig leder i Boasson AS

Ved å gjenskape randsone-vegetasjonen av skogen på taket viser Boasson AS at det er mulig å bygge grønt, også på industriområder.

Kjølende effekt

Blant lyngen og plantene er det fylt opp med solcellepaneler. Tanken er at man skal kunne produsere masse solenergi, samtidig som det er grønt. På denne måten skal teknikk og grønt være vevd sammen. Det grønne taket har en kjølende effekt på solcellene som fører til at man unngår det produksjonsdroppet man ellers ville fått når det blir varmt på taket. Vegetasjonen som er plantet på taket bidrar dermed til å få mer ut av solcellene.

Utstillingsvindu

Mattak AS har bygget flere mattak og naturtak, men aldri noe i nærheten av dette. De hadde ingen oppskrift på hvordan man skulle gjøre det når de fikk oppdraget. 

– Det har vært krevende, men det er gøy å jobbe med folk som har lyst til å pushe grensene, sier Sigurd Boasson. 

Boasson AS håper at dette prosjektet kan være et utstillingsvindu for hva de er i stand til å gjøre.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner