Sykkelvennlig arbeidsplass

Jobbsykling

Frende Forsikring er Norges første sykkelvennlige forsikringsselskap, og Universitetet i Bergen er først ut som sykkelvennlig universitet.

Hvorfor er dette viktig?

Veitrafikken står for 18 prosent av de totale utslippene av klimagasser i Norge. Over halvparten av dette stammer fra personbiler. Å legge til rette for at arbeidstakere og studenter kan sykle er derfor et viktig tiltak for å kutte utslipp fra veitrafikken (kilde: Miljødirektoratet).

Sertifiserer arbeidsplasser som sykkelvennlige

Syklistenes Landsforening tilbyr norske virksomheter å sertifisere sine arbeidsplasser som sykkelvennlige. Sykkelvennlig arbeidsplass er en sertifiseringsordning hvor arbeidsplasser kan få rådgivning om hvordan tilrettelegge best mulig og bli sertifisert som sykkelvennlig.

Trygg sykkelparkering, tilgjengelighet, garderobefasiliteter, tjenester, ledelse og incentiver er noen av områdene som kartlegges. Flere av klimapartnerne i Vestland har allerede gjennomført sertifiseringen.

Norges første sykkelvennlige universitet…

Universitetet i Bergen er ikke bare en sykkelvennlig arbeidsplass, men er også Norges første sykkelvennlige universitet. Med over 100 bygg spredt rundt omkring i Bergen var det en del tiltak som måtte gjennomføres for å oppnå sertifiseringen, men nå har altså tusenvis av ansatte og studenter tilgang til gode sykkelfasiliteter på sin arbeidsplass og sitt studiested.

– Vi har jo en målsetting om å være et klimanøytralt universitet innen 2030, og da skal vi ned med 89% i klimagassutslipp, og i våre klimaregnskap så måler vi også klimagassutslippet fra våre studenter og ansatte sin reisevei til universitetet, sa miljøkoordinator ved UiB Helene Wiken.

… og forsikringsselskap

Frende Forsikring er Norges første sykkelvennlige forsikringsselskap, og med sine moderne kontorer i Jonsvollskvartalet hadde de en sertifiseringsprosess som var svært ulik UiBs, men hvor de allikevel har tenkt kreativt.

Ved blant annet å tilby et lavterskel renseritilbud til ansatte som henger fra seg arbeidsantrekket i sykkelgarderoben gjør de det enkelt for sine ansatte å velge sykkelen. Gjennom Syklistforeningens kartlegging av de Frende-ansattes reisevaner har de funnet ut at de fleste ansatte bor nært nok arbeidsplassen til at kan være hensiktsmessig å sykle til jobb.

Finansdirektør i Frende, Marius Fredheim hadde noen tanker om mulige insentivordninger som kan implementeres for å få oppmuntre flere til å velge å sykle til jobb:

Gode insentivordninger vil være at ansatte kan sykle som en del av arbeidstiden eller at vi har utlånssykler

Marius Fredheim, finansdirektør i Frende

Tilknyttede partnere

Frende forsikring

Gå til nettside

Universitetet i Bergen

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner