Supergjødsel av avfall

Jordpro planter

Jordpro tar i bruk avfall fra butikker, restauranter, fiskeoppdrett og annen biomasse for å lage organisk gjødsel av høy kvalitet. Og ønsker å skape endring i europeisk jordbruksindustri.

På Tiller i Trondheim bygges det nå ut et anlegg for å produsere gjødsel av avfall fra næringsvirksomhet. Det som tidligere ville blitt søppel, skal nå bli organisk gjødsel med høyere kvalitet enn dagens kunstgjødsel. Daglig leder Terje Helmersen forklarer hvordan.

‒ I dag er vanlig praksis å bruke kunstgjødsel og husdyrgjødsel. Førstnevnte krever svært mye energi å produsere, mens sistnevnte har helt uakseptable tap av næringsstoffer. Vår metode adresserer begge disse problemstillingene, sier Helmersen og utdyper:

‒ Vi har funnet en ny metode for å gjenvinne nitrogenet i avfallet og bringe det tilbake i kretsløpet. Det reduserer utslippene som kommer fra gjødselproduksjon. Samtidig får vi et bedre produkt – fordi vi bringer karbon tilbake i jorden. I tillegg vil Jordpro produsere produkter som erstatter en utbredt klimaversting; bruken av torv i såkalt posejord.

La grunnlaget med forskning

Selve produksjonsanlegget har et budsjett på 30 millioner kroner. Bedriftens største verdier er imidlertid mange års utviklingsarbeid, og de har samarbeidet tett med blant andre NIBIO, NTNU og SINTEF i dette arbeidet.

Vil produsere i storskala

Jordpro består i dag av fire ansatte og anlegget skal etter planen starte opp mot slutten av 2020. Helmersen har ikke beskjedne ambisjoner – han mener teknologien har potensial til å endre hele jordbruksindustrien.

‒ Vi har stor tro på at vår løsning vil være et godt alternativ i Norge, samtidig som vi ser store muligheter ute i Europa. Nye krav fra EU har ført til et skrikende behov for bedre avfallsbehandling, og globalt er det stor etterspørsel etter bærekraftig gjødsel. Vi ønsker derfor å få til en rask internasjonal vekst så fort vi har fått teknologien til å samspille optimalt i storskalaproduksjon, konstaterer Helmersen.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsnigner

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner