Strømbesparelse gav økt produksjon

Energieffektiv agurkproduksjon

Ved å bytte ut lysarmaturer og pærer i sitt agurkgartneri sparte Frostagrønt inn 10 prosent på strømforbruket. Samtidig gav de nye pærene mer riktig lys, noe som førte til en økt produksjon på 10 prosent. Vinn vinn for både klima og lønnsomhet.

Frostagrønt produserer agurk i drivhus på en størrelse av til sammen 23000 kvadratmeter. For fem år siden var strømforbruket pr. agurk på 3,16 kwh. I år er strømforbruket estimert til 1,8 kwh pr agurk. Besparelsene ligger både i nye investeringer i lysarmatur og pærer, resirkulering av vann og bedre plantekultur.

De nye lysarmaturene og pærene er både mer strømbesparende og har lengre levetid. Strømbesparelsen på 10 prosent siste år tilsvarer forbruk til ca 120 husstander.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner