Strømavtale som inkluderer opprinnelsesgaranti

Polarkraft

Polar Fornybar er en strømavtale som inkluderer opprinnelsesgaranti, fra Heggmoen kraftstasjon i Bodø kommune, og dermed sikrer fornybar energi i strømavtalen.

Polar Kraft har et høyt fokus på bærekraft, ren energi og samfunnsansvar. Polar Kraft håper å øke bevisstheten til befolkningen ved å tilby opprinnelsesgaranti. Derfor selger de et dedikert strømprodukt; Polar Fornybar, samt muligheten til å legge til en fornybar-garanti på hvilket som helst valgfritt strømprodukt fra Polar Kraft. Med dette får kunden mulighet for å ta et aktivt miljøvalg ved å sikre at det produseres like mye fornybar energi fra vannkraft som ens eget strømforbruk. De tilbyr også flere ladeløsninger for elbil.

«Vi skal bidra med å levere løsninger som bidrar til at Norge blir elektrifisert og dermed reduserer sine klimautslipp. Vi skal bidra til å redusere strømforbruk for våre kunder og oss selv. Derfor tilbyr vi ladeløsninger  til private husholdninger, bedrifter, borettslag samt engasjerer oss med å sette opp ladetorg der mennesker ferdes. I tillegg tilbyr vi energistyringssystemer til hjelp for å redusere strømforbruk.» – sier Jensen

Polar Kraft har også flere prosjekter som bidrar til nærmiljøet, som årlige strandrydding, og Polar-Kraft fond, der bærekraft prioriteres når kandidater søker om støtte.

Polar Kraft er en nordnorsk strømleverandør som tror på en fornybar, elektrisk, digital og en mer bærekraftig fremtid, og vi skal gjøre vårt for å bidra inn i det grønne skiftet

– Frode Schjenken Jensen, Kundesjef i Polar kraft

«Vi har dedikerte tiltak og aktiviteter som er målrettet mot å skape bolyst og lokal aktivitet. Vårt sponsorprogram og strømsalgskonsept Kraft Til Idretten er en forsterkning av dette. Vi oppfordrer våre omgivelser til å handle lokalt. Og vi er engasjert og delaktig i å søke samarbeid for å bidra til økt kunnskap – og utvikle løsninger i felleskap for en mer bærekraftig utvikling. Derfor engasjerer vi oss i partnerskap som for eksempel KlimapartnereGlobal Compact og Gi Alt. I tillegg velger vi aktivt relevante sertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn, Great Place To Work, og fører klimaregnskap for å dokumenterer vårt klimaavtrykk. Dette for å stadig utvikle og forbedre vår innsats og skape et enda bedre helhetlig fotavtrykk.» avslutter Frode.

Les mer om alt Polar Kraft gjør for å bidra til et bærekraftig samfunn her.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner