Sømløs grønn energistasjon

Greenstation er et konsept knyttet til framtidens grønne energistasjoner. Brukervennlighet gjør at man sømløst kan hurtiglade og fylle hydrogen på samme stasjon samtidig som man kan få tilgang til andre tilbud og tjenester på samme lokasjon.

I sommer åpnet Greenstat sin første «Greenstation» på Straume på Sotra.

– Mange opplever ladestasjonene i Norge som lite brukervennlige, derfor ønsker vi å ta i bruk teknologi på en ny måte og gjøre det lettere for brukerne av ladestasjoner, sier Vegard Frihammer, daglig leder og gründer av Greenstat.

På en Greenstation skal man sømløst kunne hurtiglade og fylle hydrogen på samme sted, samtidig som man kan få tilgang til andre tilbud og tjenester som naturlig knyttes opp mot en grønn energistasjon. Stasjonen har både tak og bilskilt-gjenkjenning som skal forbedre brukervennligheten.

I dag er hydrogen- og hurtiglademarkedet segregert, med aktører som enten tilbyr hurtiglading eller hydrogen. Fremtidens løsning må tilby begge deler

Vegard Frihammer, daglig leder og gründer av Greenstat

Billig lading på rolige tider av døgnet 

Ladestasjonene vil i stor grad benytte lokal energi, og målet er at Greenstation etter hvert vil dukke opp langs hovedveier i hele verden.

– Først og fremst ser vi på hvordan vi kan erstatte det fossile forbruket i Norge. Når vi lykkes med det, så kan vi eksportere løsningene globalt. Skiltgjenkjenning vil være sentralt for å sikre godt samspill mellom kjøretøy og energistasjon.

Ved at stasjonen vet hvilket kjøretøy man kjører, vil man få allokert et ladepunkt og betalingen kan gjøres via app, og ikke ved hurtigladeren/pumpen slik man gjør i dag

– Det legges også opp til en differensiert prisstruktur hvor det er billigere på natten. På den måten kan alle få ladet til en fornuftig pris, avslutter Frihammer.

Greenstat Vestland

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner