Solenergi gir grønn energi til Universitetet i Bergen

Solenergi på UIB

Universitetet i Bergen jobber mot sitt mål om å bli klimanøytrale innen 2030. I år har universitetet tatt i bruke sitt første solcelleanlegg. Planen er at alle nybygg skal få solceller.

Hvorfor er dette viktig?

Målet om netto nullutslipp av klimagasser i Norge krever utstrakt elektrifisering og vil alene gi anslagsvis 40-60 TWh i økt kraftforbruk (Kilde: Statnett). Integrerte solcelleløsninger på bygg, enten vinduer eller tak, kan gi Norge deler av den kraften vi trenger for det grønne skiftet. Løsningen er rimelig, lite konfliktfylt og gir miljøvennlig elektrisitet.

Universitetet i Bergen har satt en målsetning om å bli klimanøytrale innen 2030. Et av tiltakene for å nå dette målet blir å benytte solceller på universitetets bygg. Planen er at alle nye universitetsbygg skal være utstyrt med egne solcellepaneler og tidligere i år slo universitetet på sitt første anlegg på taket av Odontologibygget

Satser på 300.000 kWt i løpet av året

UiBs første solcelleanlegg har totalt 466 solcellepaneler, som vil gi en årsproduksjon på ca. 100.000 kilowattimer. I august 2020 bledette anlegget utvidet til det nye nabobygget Alrek helsecampus. Til sammen gir disse solcellepanelene føre til en årsproduksjon på ca. 300.000 kilowattimer. I tillegg er et tredje anlegg under bygging, Inkubatorbygget på Haukeland og ti andre bygg er i forprosjektstadiet for solcellepaneler.

– Vi har lenge hatt ønske om å ta i bruk denne teknologien for å ta ned energibruk og klimabelastning til bygningsdrift. I 2019 var det kapasitet og midler til å gjennomføre det første prosjektet, sier ENØK-ingeniør Steinar Sundberg ved Eiendomsavdelingen på UiB til universitetets nettsider. 

Hvorfor er dette viktig?

UiB har som mål å bli klimanøytralt innen 2030.

– Bygg står for en stor del av klimaavtrykket til UiB og skal vi nå våre mål, må det arbeides systematisk med å redusere klimautslipp fra bygningsmassen, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, og legger til:

– Et tiltak er å arbeide for lavest mulig klimapåvirkning knyttet til nybygg. Vi arbeider også med å redusere energibruken ved UiB. Vi har som mål å redusere energibruken med 40 prosent innen 2025. Bruk av solcelleanlegg er et viktig virkemiddel for å nå dette målet.

Tilknyttede partnere

Universitetet i Bergen

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner