Solcelledrevet fritidsbåt

Solcelledrevet fritidsbåt

Ved å erstatte fossile båter med elektriske båter, ønsker Freepower å bidra til en reduksjon i CO2-utslipp, men også bidra til et grønnere båtliv gjennom design av en svært holdbar aluminiumsbåt som kan produseres i nærområdet med funksjonell utforming som kan tilpasses ulik bruk over tid.

Bærekraftig livssyklus

Hvert år bidrar småskala fiskebåter med 350 millioner tonn CO2-utslipp verden over. I tillegg slipper fritidsbåter i Skandinavia ut 450 000 tonn CO2 hvert år. Freepower har utviklet en solcelledrevet fritidsbåt med batterilagring, og er dermed svært klimavennlig i drift, men også i produksjonslinjen gjøres det grep for å ha et lavest mulig klimafotavtrykk. CO2-utslipp fra transport under produksjonen reduseres, ettersom aluminiumen, drivlinjen, bunn-malingen og appen blir utviklet og produsert lokalt her i Norge. Selv vrakplasten vil være en lokal ressurs.

Målet til Freepower er at båtene deres skal være klimanøytrale gjennom hele livssyklusen. De benytter seg av materialer som tåler bruk over mange år, under tøffe maritime forhold, med minst mulig CO2-avtrykk.

Blant annet består båtene av:

Internasjonale ambisjoner

I tillegg til det skandinaviske markedet, ønsker de på sikt å utvikle en egen versjon av båten spesielt tilpasset utviklingsland og mennesker som har båten som levebrød. Båtkjøpet skal da kunne finansieres med mikrolån, og dermed bruker kjøperne pengene på å betale tilbake på sin egen båt, heller enn på fossilt drivstoff. Resultatet håper de blir mindre CO2 i atmosfæren og mindre fattigdom i verden.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner