Smart ladepark for el-biler

Ladeparken hos Inspira Science Center i Sarpsborg, med 37 ladeplasser for el-biler, drives av lokalprodusert strøm fra et stort solcelleanlegg, og har en batteribank som sørger for lastbalansering av strømmen.

Hvorfor er dette viktig?

Den nye ladeparken representerer en type ladestasjon som kan etableres uten å tenke på nettkapasiteten i området. Det gjør det mulig å sette opp ladestasjoner for el-bilder i mange flere områder.

Et særtrekk ved den nye ladeparken er at solcelle-generert strøm og et tilhørende stort batteri på 500 KWh, er koblet direkte til selve INSPIRIA-bygget, og derfra videre til strømnettet. Et sentralt innovasjonselement ved den nye ladeparken er dermed lastbalanse av strømmen. Dette innebærer at anlegget slipper å kjøpe strøm til en høy pris. Dermed kan en få til en gunstig driftsøkonomi som også kommer kundene til gode. Ved lav belastning til lading av elbiler, vil anlegget i stedet bidra til å redusere strømbruk på vitensenteret. Her går ingen KWh som produseres av solcellepanelene til spille.

Ved å benytte seg av denne løsningen har man etablert en type ladestasjon som ikke krever nettinvesteringer. Det åpner for å sette opp ladestasjoner der det trengs, uten å tenke på nettkapasiteten i området.

Vil være mulig å demonstrere Vehicle to Grid

På INSPIRIA Ladepark vil det også være mulig å demonstrere V2G («Vehicle to Grid»)-teknologi. Altså der en elbil med mye strøm på batteriet faktisk kan selge strøm til anlegget, og kjøpe tilbake strømmen billigere senere – riktignok hvis den står parkert en god stund. Denne teknologien utvikler seg foreløpig ganske sakte, men anses å være veldig fremtidsrettet med tanke på kommende lademuligheter og nye forretningsmodeller. På INSPIRIA Ladepark blir det mulig å teste ut hvordan dette fungerer i praksis, med tanke på å utvikle nye, fremtidsrettede løsninger.

Har tatt i bruk helt ny teknologi

En sentral komponent i den moderne ladeparken er at det er tatt i bruk en helt ny teknisk løsning, utviklet gjennom det internasjonale forskningsprosjektet INVADE, som Smart Innovation Norway koordinerer. Her har det vært mulig å implementere teknologi fra øvrige partnerne løpende, noe som har bidratt til den teknologiske utviklingen av anlegget. INSPIRIA Ladepark setter derfor en ny standard og viser hva som er mulig å få til fremover.

Flere har samarbeidet om løsningen

Ideen til INSPIRIA Ladepark ble klekket ut av Prof. Bernt A. Bremdal i forsknings- og innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway, sammen med INSPIRIA og Østfold Energi. Aktørene som står bak prosjektet har en felles ambisjon om å fremme «grønn mobilitet», og dette nye anlegget skal vise vei for fremtiden.

Den nye ladeparken eies og driftes av vitensenteret INSPIRIA, men er utviklet i samarbeid med Østfold Energi, Smart Innovation Norway, Recharge, Sarpsborg kommune og Solcellespesialisten. Sistnevnte er totalentreprenør for selve anlegget, med Zaptec som leverandør av ladestolpene og Jatak av carportene. Prosjektet har også mottatt støtte fra ENOVA, og nå er EasyPark koblet til prosjektet for videre utvikling av en god ladeopplevelse.

– Vi ønsket å vise at vi kunne lage et bærekraftig, moderne ladeanlegg som ikke skulle være på en bensinstasjon, og som hverken belastet strømnettet unødig eller var dyrt i drift. I tillegg skulle det kunne brukes med alle abonnementsløsninger og av alle typer biler, sier Geir Endregaard, direktør ved Inspira.

– Det er unikt at så mye ny teknologi – som ikke har vært prøvd ut sammen på denne måten før i et fullskalaanlegg – blir brukt sammen, og på et veldig egnet ladested. Dette gleder jeg meg til å vise frem internasjonalt, sier Bernt Bremdal, professor ved UiT, og seniorrådgiver ved Smart Innovation Norway.

Etablert med ENOVA-støtte

ENOVA-programmet «Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder» har støttet etablering av den nye ladeparken i Sarpsborg med ca. 5 mill. NOK. Samlet budsjett for prosjektet er ca. 12,5 mill. NOK, hvor samtlige partnerne bidrar med midler, utstyr og betydelig timeinnsats.

Tilknyttede partnere

Inspira science center

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner