Slik unngår Stokkøy bakeri matsvinn

Ved å arbeide systematisk over tid både i egen bedrift og i et samarbeid med lokale bedrifter har Stokkøy bakeri fått matsvinnet ned i nesten null. Samtidig har de økt utnyttelsen av ressursene både i egen bedrift og gjennom synergier lokalt.

Hvorfor er dette viktig?

Klimagassutslippene fra mat som ble kastet i Norge i 2020 tilsvarer årsforbruket til over 500 000 fossilbiler. Å kutte i matsvinn er altså et tiltak som både gir økonomiske besparelser og kutter klimagassutslipp (Kilde: Fremtiden i våre hender).

Nordmenn er verdensmestere i å kaste brød

Nordmenn har den lite ærefulle tittelen av å være verdensmestere i å kaste brød og bakervarer. Nesten 20 prosent av alt som blir produsert går rett i søpla hos forbrukerne. Med kunnskap om matproduksjonens klimagassutslipp og det store matsvinnet bransjen genererer, har Stokkøy Bakeri i flere år arbeidet systematisk for å forvalte ressursene på best mulig måte.

Daglig leder i Stokkøy Bakeri, Ingrid Langklopp, forteller at de nesten ikke trenger noen matavfallsdunk på bakeriet. Hennes råd til andre er å gå gjennom produksjonen og samarbeide med andre når det kommer til svinn og overskudd.

– Ved å tenke på biprodukter og samarbeide lokalt har vi klart å lage noen lokale verdikjeder, forteller Langklopp.

Bevisst ressursbruk og sirkulære verdikjeder

Bakeriet har utarbeidet egne retningslinjer for sirkulær produksjon og bruk av ressurser og råvarer. De har tett samarbeid med lokale bedrifter for å bidra til mest mulig komplette sirkulære verdikjeder. Frukt, bær og grønnsaker som ikke selges på Coop Stokkøy blir råvarer i bakverk. Et samarbeid med det lokale bryggeriet gir øl til rugbrødet og gammelt brød blir råvarer til øl.

I tillegg til bevisstheten om å bruke biprodukter og potensielt matsvinn fra andre bedrifter bruker bakeriet egne produkter på nytt. De tørker og maler opp bakevarer og bruker disse i nye produkter. Kanelsnurrer og croissanter blir til deilige kjeks og kaker og brødrester blir til nytt brød. All overskudds-deig i produksjonen blir brukt og kastes aldri.

Volumplanlegging og mot til å gå tom for varer

Å planlegge riktig volum i produksjonen er vanskelig i et bakeri. Spesielt når bedriften er plassert på en liten øy uti havgapet og besøket kan være uforutsigbart. Da gjelder det å ha is i magen og prøve å treffe så riktig som mulig.

For å unngå svinn, må vi også tørre å gå tom for varer

Ingrid Langklopp

Bakeriet har laget et system for forhåndsbestilling av varer. På denne måten kan kundene sikre seg sine favoritter. Om bakeriet likevel får en overproduksjon legges varene ut på «Too Good to Go».

– Vi ønsker å være pådrivere for at vi som forbrukere blir mer bevisst hvordan vi handler, at vi sammen arbeider mot å unngå svinn. Dette innebærer blant annet at vi som forbrukere må slutte å forvente at vi kan kjøpe alt vi ønsker oss til enhver tid, avslutter Langklopp.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsnigner

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner