Skal nå Parismålene med fornybar energi

Asko fornybar

ASKO har en ambisjon om å bli klimanøytral innen 2025. Det skal oppnås med klare delmål: 20% energireduksjon, overgang til 100% fornybar energi og 60% fornybart drivstoff, samtidig som 95% av avfallet skal kildesorteres.

For å nå målene har selskapet opprettet et eget selskap ASKO Fornybar, som gjennomfører en rekke satsinger på fornybar energi. Dette inkluderer blant annet at NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Prosjektet har et potensiale på 1400 megawatt. Der NorgesGruppens andel utgjør anslagsvis 400 megawatt.

ASKO har i tillegg etablert 100 000 m2 med solcellepaneler på selskapets lagerbygg, med betydelig potensiale for utvidelse, og er i dag selvforsynt med energi fra egne landbaserte vindturbiner.

Nye turbiner skal være med å dekke det økte behovet for elektrisitet ved innfasing av elektriske distribusjonsbiler.

I tillegg lagres overskuddsenergi fra kjøl- og fryselager  i fjell og tas opp ved behov. Bergvarmeteknologi og varmepumper er tatt i bruk hos både ASKO Agder  og ASKO Oppland.

Tilknyttede partnere

ASKO Agder

Gå til nettside

ASKO Norge AS

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner