Skal inspirere framtidas problemløsere

Inspira Science Center

Vitensenteret Inspiria Science Center i Sarpsborg har klare ambisjoner for sin rolle i klimasaken: De vil inspirere barn og unge til å bli framtidas problemløsere.

Inspirias administrerende direktør, Geir  Endregard, snakker gjerne på både inn- og utpust om rollen vitensenteret hans bør og kan spille i det store klimaspillet:

– Vi skal bidra til å etablere en grunnleggende forståelse i samfunnet for hvorfor vi må gjøre noe for å redusere effekten av klimaendringene. Det snakkes for abstrakt om «tonn» og «1,5 grad» – begreper de fleste ikke har noe aktivt forhold til. Hvis vi i stedet vrir kommunikasjonen til å forklare hva slags effekt ulike tiltak får – for deg og meg – som for eksempel at «biogassbusser bidrar til bedre luft» – så kan de lettere forstå hvorfor tiltakene gjennomføres, sier Endregård.

– Jobben min ligger i å få kunnskap, fakta og forskning ut til massene, – fortelle historiene og vise fram de gode løsningene.

Som et eksempel på det siste, forteller Endregard om den store ladeparken som skal etableres på Inspirias tomt, i samarbeid med bl.a. Fortum og Østfold Energi. Den skal ikke belaste sentralnettet eller kreve ekstra infrastruktur. – Ambisjonen vår er rett og slett at den skal bli verdens smarteste ladepark. Og det er slike konkrete løsninger vi gjerne vil få fram, sier Endregard.

Tilknyttede partnere

Inspira science center

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner