Vil gjøre Bodø til gjenbruksby gjennom en storstue for bærekraft

Egna er eid av Nordvik Gruppen og FREM, med et konsept som er utviklet i samarbeid med blant andre KPB, Iris Salten og Re Innovasjon. Egna tilbyr varer og tjenester som spiller på lag med kloden vår og bringer folk sammen. Senteret skal sette en ny standard for handel basert på gjenbruk og opplevelser.

Gjennom samarbeid, er det fokus på utvikling og tilrettelegging av nye sirkulære forretningsmodeller og lokale verdikjeder. Disse skal igjen bidra til flere grønne arbeidsplasser og mulighet for å tilby arbeidspraksis til mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.

Tema: Sirkulær økonomi

For å nå klimamålene er det helt essensielt at vi går fra en lineær bruk og kast økonomi til en sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster (Kilde: Miljødirektoratet)

Egna har et fokus på å gjøre gjenbruk enkelt, attraktivt og satt i system. Gjennom å reparere, upcycle og kjøpe mer brukt, bidrar man til et mer levekraftig samfunn.

Egna ble først åpnet i 2021. I ettertid har storsenteret utviklet seg, og tilbyr nå:

Gjennom å støtte lokale og grønne entreprenørskap, er Egna med på å styrke lokalt næringsliv på en grønn måte. Å selge returnerte varer fra kjente butikker i Bodø, til en redusert pris, sørger for et attraktivt tilbud på senteret av både gjenbruk, «skrotfunn» og nye lokale produkter. Denne sammensetningen fører til et unikt tilbud. Gjennom å tilby arbeidspraksis for de som står utenfor arbeidslivet, oppfyller Egna også en viktig sosial dimensjon.

Tilknyttet partner

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner