Skal gjøre Bodø til gjenbruksbyen med nytt senter

FREM går sammen med Kirkens Bymisjon for å skape gjenbrukssenteret «Egna». Senteret skal sette ny standard for handel basert på gjenbruk og opplevelser.

Tema: Sirkulær økonomi

For å nå klimamålene er det helt essensielt av vi går fra en lineær bruk og kast økonomi til en sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster (Kilde: Miljødirektoratet)

«Egna» ønsker å gjøre gjenbruk enkelt, mer attraktivt og sette det i system. Ressurser som enten kastes, gis bort, eller selges brukt på nett, kan omsettes til arbeidsplasser. Formålet er å gi gjenbruk merverdi og skape en vinn-vinn-situasjon for samfunnet. Ved å reparere, upcycle og kjøpe mer brukt, bidrar man til et mer levekraftig samfunn.

I Kirkens Bymisjon ser man at forskjellene i samfunnet øker. Økt fokus på forbruk, prestasjon og konkurranse gjør at mange sliter med å henge med.  Håpet er at det vil oppleves meningsfullt å jobbe i senteret, og at det vil være en arena for å skape flere arbeidsplasser til mennesker, som av ulike årsaker står utenfor det ordinære arbeidslivet.

«Egna» åpner i 2021 i Bodø storsenter, i de gamle lokalene til Toys’R’us.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner