Skal alltid ligge et steg foran myndighetene – uansett hvor i verden

Bærekraftsmålene

På veien mot klimanøytralitet innen 2040, skal hver Sweco-avdeling ha en mer ambisiøs klimamålsetning enn myndighetene i det landet hvor avdelingen befinner seg.

Overordnet har Sweco et mål om at hele konsernet skal bli klimanøytrale innen 2040. Ett av tiltakene for å nå denne målsetningen er at alle Sweco-kontorene skal ha høyere ambisjoner om utslippskutt enn myndighetene i det landet der avdelingen hører til.  

Vi skal være en av de bransjene som går foran, som tar ansvar for at hele verdikjeden leverer på en mye mer bærekraftig måte enn i dag

Grete Aspelund, Administrerende direktør i Sweco Norge

For Sweco Norge betyr dette at de skal redusere sine klimagassutslipp med mer enn 55 % innen 2030, i tråd med Parisavtalen og Science Based Targets (SBT). Måletsetningen er at Sweco i Norge skal være klimanøytrale allerede i 2036 – fire år før resten av konsernet.  

Tiltakene Sweco skal gjennomføre for å bli klimanøytrale skal nesten utelukkende være reelle kutt. Maks 15 % av kuttene kan komme gjennom kompensasjon fra for eksempel kjøp av klimakvoter.  

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner