Sjekkliste for gode klimatiltak i kommuner

Tiltaksliste for kommuner i vestland

For å hjelpe kommunene i Vestland med å iverksette gode og målrettede klimatiltak har Vestland fylkeskommune og Klimapartnere sammen laget en klimasjekkliste til dem. Listen skal være et viktig verktøy for kommunenes videre klimaarbeid.

I listen kan kommunene finne forslag til konkrete tiltak som de kan iverksette for å bli et nullutslippssamfunn.   

– Vi er fult innforstått med at vi bare kan nå målsetningene våre i samspill med kommunene. Som deres fremste medspiller, har vi derfor laget denne klimasjekklisten til dem, sier fylkesordfører Jon Askeland.

– Denne listen er ikke en fasit, men et utgangspunkt for videre arbeid. Listen er et dynamisk dokument som vil oppdateres kontinuerlig, og vi vil supplere med flere gode eksempler og nyttige ressurser, sier Ragnhild Berge Feidje, rådgiver i Vestland fylkeskommune.  

Fylkesordføreren tror at dette blir et nyttig verktøy for kommunenes videre klimaarbeid.  

– Flere kommuner er alt i gang med gode klimaplaner, og vi håper at samtlige kommuner i fylket utarbeider egne klimaplaner, sier Askeland og legger til 

– Nå grønner vi på! 

Tilknyttede partnere

Vestland fylkeskommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner