Sirkulærøkonomi i praksis med nytt miljøanlegg

Velde miljøanlegg

Alle produkter Velde tilbyr kan de også ta tilbake for gjenvinning. Slik får de frem det verdifulle potensialet i produkter som ellers må håndteres som avfall. Som en bonus spares store mengder transport og energi da gjenvinning og produksjon er samlokalisert.

Vil gjenvinne alt

Velde, som driver med pukk, asfalt og betong har satt seg ambisiøst mål om 100% gjenvinning av asfalt med hjelp av midler fra Innovasjon Norge Rogaland. Selskapet jobber kontinuerlig med grønn forretningsutvikling og har investert store summer i miljøanlegg. Ved å bruke miljømasser får man et CO2 avtrykk som er 90% lavere enn ved bruk av knuste masser. Produktene er godkjente varer. 1,2 million tonn som selges fra Kylles i Sandnes, skal kunne komme tilbake, og gjenvinnes for å brukes på nytt, takket være moderne teknologi.

Hovedfokuset ligger innenfor FNs bærekraftsmål nr12 «Ansvarlig forbruk og produksjon». Selskapet opererer i en bransje som krever høyt energiforbruk. Ved å erstatte dagens fossile energikilder kan de oppnå store Co2 kutt. I 2020 er et av hovedmålene at asfaltfabrikken i Haugesund legger om fra naturgass til å fyre med trepellets. Trepellets klassifiseres som Co2-nøytral fyringsmedium og bidrar til kraftig reduksjon av Co2-utslipp.

Den sirkulære verdisatsningen gir i dag 80% mindre uttak av ny stein og 80% reduksjon i antall deponi. Gjenbruk av tilslag og pukk gir over 30 % reduksjon i CO2 utslipp i forhold til ordinær produksjon.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsnigner

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner