Sirkulær materialbank

Haltenbanken

I tett samarbeid med Haltenbanken og Norsk Riving har det nye Laksevåg bibliotek benyttet lokale sirkulære verdikjeder for materialer, møbler og interiør. Slik har ulike materialer fått lengre levetid!

I biblioteket kommer større deler av interiøret fra gjenbruksmaterialer. Noen møbler og materialer er fra den gamle lærerhøyskolen på Landås, noe er fra materialebanken til Norsk Riving, et selskap tilknyttet til BIR. Mens noe er kjøpt fra enkeltpersoner via Finn.no.

Gjenbruk av materialer uten å devaluere verdien av materialet er et viktig prinsipp. Materialene brukes om igjen, som de er. Dette krever endring i tilnærming til alt fra designprosess til innkjøpsprosess og ikke minst til produksjon. Hele verdikjeden må endre seg.

Det var viktig å sette tanken om «Reduce, Reuse, Re-/upcycle» ut i praksis. Redusere ved å unngå plast og ved å bruke naturlige materialer, enkle konstruksjoner, norsk design og produksjon. Gjenbruke møbler og materialer som ellers ville blitt kastet. Upcycling, også kalt kreativ gjenbruk, handler om å skape noe nytt og verdifullt ut ifra materialer som ellers ville blitt «nedsirkulert».

Publikum ble invitert til idemyldring, 3D- visualiseringer ble benyttet og ulike løsninger og design ble testet ut.

Les gjerne mer om prosjektet med Bokalmenningen her.

Tilknyttede partnere

Haltenbanken

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner