Satser på smart vann

Smart vann

Vårt forbruk av vann krever store ressurser og energi, som bidrar til klimagassutslipp og unødvendige kostnader. Nå vil Smart Innovation stanse lekkasjene – ved hjelp av smarte vannprodukter og digitale vanntjenester.

De aller fleste av oss tenker lite på hvor mye vann vi bruker. Men med økt bevissthet rundt vannforbruk, et det stort potensiale for å spare både klimautslipp og penger.

Dette er det Smart Innovation jobber med. 30-70 prosent vann forsvinner gjennom lekkasjer. Dette kan stoppes ved hjelp av digital vannmåling i alle ledd av en infrastruktur, i pumpestasjonene og inn til hvert eneste bygg. Dette muliggjør at man lett ser hvor det lekker og kan grave på riktig sted med én gang, reparere og/eller bytte ut årsaken til vannlekkasjen. Dette er en konkret effekt av at en hel infrastruktur er målt i sanntid.

Et eksempel; eiendomssjefen i Hvaler kommune hadde et sildrende toalett i 2. etasje. kjelleren. Lekkasjen utgjorde cirka 35 liter vann i timen, som omregnet til vannmengde per år blir 300 kubikkmeter. Etter en testperiode med smarte målere på fem måneder, kunne Smart Innovation med sikkerhet beregne hvilken ekstra kostnad han fikk på grunn av det sildrende toalettet. Det var 14.000 kroner i året.

Det samme så de på Åttekanten barneskole på Vesterøy, som hadde tilsvarende lekkasje på toalettene sine. De så på timesmålingene hver natt at det rant. Her lakk det til en verdi av cirka 140.000 kroner i året, uten at det var kjent.

En annen fordel, som var i ferd med å realiseres gjennom deres prosjekt, gikk på vannsikkerhet i hus. Med en digital dørlåser, er det enkelt å lage et oppsett med en elektronisk stoppekran for vann som aktiveres når du låser en dør fra yttersiden. Det er kanskje ikke så relevant i private hjem,  men i hytter hvor man har en massiv forsikringsutbetaling årlig grunnet frostproblematikk og vann, vil dette ha stor samfunnsverdi.

Tilknyttede partnere

Smart Innovation Norway

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner