Satser på elektriske biler

NTE elbilsatsing

NTE er godt i gang med å bytte ut dieselbilene med elektriske biler. De har nylig kjøpt inn 36 nye elvarebiler og legger til rette for infrastruktur både på arbeidsplassen og ute hos arbeidstakerne.

Hvorfor er dette viktig?

El-bilens andel av nysalget har vært i sterk vekst de siste årene. Men, mens mer enn 4 av 5 personbiler som selges er elektriske, er tallene svakere for bedriftsmarkedet hvor om lag 2 av 5 er elektriske (Kilde: SSB og Elbilforeningen).

Ved å fase ut dieselbilene og kjøre elbiler fra Oppdal i sør til nordlandsgrensa i nord reduserer NTE sitt klimaavtrykk. I løpet av de neste 5 årene skal over 250 biler byttes ut med elbiler.

Samtidig som NTE kjøper inn elbiler, investerer de i ladere; både på kontorene og hjemme hos de ansatte. Ved å monterer ladere hjemme hos elektrikerne kan de kjøre direkte ut til kundene med fullt batteri hver morgen. NTE har også investert i ladere på flere av kontorstedene. På Steinkjer er det montert opp 34 ladere, og blir behovet stort nok, vil tallet øke.

Økonomisk og klimavennlig

Elektrikerne i NTE er mye på veien. I tillegg til at elbilene er med og reduserer utslippene av klimagasser, er de derfor også økonomisk gunstige. Et kjapt regnestykke viser at NTE kommer til å spare 25 000 kroner i drivstoffutgifter per bil per år.

Etter hvert som bilene blir utstyrt og tatt i bruk, skal NTE evaluere rekkevidden, forbruket og funksjonaliteten.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner