Samarbeid om bygateprosjekt kutter utslipp

På Nedre Nygård i sentrum av Bergen er Boasson AS i full gang med fornyelse av infrastruktur- og toppdekker, og dette ved hjelp av elektriske gravemaskiner og lastebiler. Prosjektet er bestilt av Graveklubben, som er et samarbeidsprosjekt mellom flere Klimapartnere i Bergen.

Klimapartneren i Vestland, Boasson AS, har fullt fokus på å kutte utslipp på anleggsplassene. På kvartalet de nå jobber på ved Nedre Nygård i Bergen, er alle gravemaskiner og lastebiler du finner elektriske.

Med en maskinpark bestående av nullutslippsmaskiner får man et anlegg som er stillere, og som går på ren energi. Gravemaskinene er kabel-elektriske og kobles direkte til strømnettet. Dette tiltaket fører til sparte kostnader i forhold til kostbar ladeinfrastruktur, samtidig som man får maskiner som er fullt ut operative gjennom hele arbeidsdagen. På denne måten unngår man stopp i arbeidet for å lade.

FRA BEFARING PÅ ANLEGGSPLASSEN: (f.v.) daglig leder Boasson AS Sigurd Boasson, Byråd for klima, miljø og utvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad, leder Klimapartnere Vestland Renate Nedregård og BIR Infrastruktur Ørjan Mjøs.

Ligger foran resten av bransjen i verden og Skandinavia

Å jobbe på denne måten kommer ikke uten utfordringer. Et slikt prosjekt krever et annet tankesett fordi det må planlegges annerledes. I tillegg må de sørge for å ha tilstrekkelig med tilgang på strøm før de kan gå i gang med jobben.

Ventetiden på helelektriske gravemaskiner er også lengre. Ifølge daglig leder Sigurd Boasson finnes det ingen industrimaskiner som kommer rett fra bygg – de må først bygges og modifiseres. Maskinene går i utgangspunktet på diesel før de blir erstattet med batteri. Etterspørselen etter disse maskinene er svært lav, og det er dermed lengre ventetid. Boasson påpeker at spesielt Bergen og Oslo er langt foran resten av bransjen i Skandinavia når det kommer til elektrifisering av anleggsmaskiner.

Fra 01.01.2025 vil det bli krav om utslippsfrie byggeplasser fra blant annet Bergen Kommune, noe som kan gjøre det tryggere for aktører å investere i elektriske anleggsmaskiner.

Det er utrolig viktig at vi nå kommer oss fra ord til handling, og dette er et godt, synlig eksempel på at vi nå er på handling

Ingrid Nergaard Fjeldstad, Byråd for klima, miljø og utvikling

Samarbeidsprosjekt mellom aktører i Bergen

Prosjektet på Nedre Nygård er bestilt av Graveklubben – et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Vann i Bergen kommune, BIR Infrastruktur AS (tidl. BIR Nett AS og Boss­Nett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS) og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter, og skal samtidig bedre miljøet i sentrum.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner