Resirkulerte forslanger fra utrangerte flytekrager

Resirkulerte forslanger fra Scale AQ

Gjennom et eget prosjekt og satsing har Scale AQ utviklet resirkulerte forslanger fra utrangerte flytevester. SinkabergHansen har tatt i bruk slangene og prosjektet viser gode utsikter for videre resirkulering av HDPE-plast.

Tilnærmet lik kvalitet på resirkulert plast

I fjor høst tok Scale imot utrangerte flytekrager på deres servicestasjon på Frøya. Disse ble vasket og kuttet i riktig lengder. De er deretter videre prosessert hos Quantafuel i Kristiansund og deretter sendt til Hallingplast for produksjon av nye produkter. Dette er nå blitt til vannforingsslanger som benyttes på en lokalitet til SinkabergHansen i Nærøysund. Det er også produsert andre produkter som håndlist og gangbanerør av den resirkulerte plasten.

– Ved å ha kontroll gjennom hele verdikjeden ser vi at kvaliteten på det resirkulerte materialet er tilnærmet like godt som jomfruelig plast. Mikroskopianalyser viser en meget god homogenitet og renhet i rør med resirkulert materiale og skiller seg ikke fra rør med jomfruelig materiale. Dette er svært gode nyheter for bransjen, og åpner for store muligheter for bruk av resirkulert HDPE-plast, sier bærekraftansvarlig i Scale, Hanne Digre.

Dette er sirkulær økonomi i praksis med godt samarbeid langs hele verdikjeden. Ved å gjøre dette antar vi en reduksjon av CO2-utslipp på rundt 60 prosent sammenlignet med jomfruelig HDPE. Dette er tall vi jobber med å verfisere

Bærekraftsdirektør i Scale AQ, Hanne Digre

Tema: Sirkulær økonomi

For å nå klimamålene er det helt essensielt av vi går fra en lineær bruk og kast økonomi til en sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster (Kilde: Miljødirektoratet)

Løsningen har flere fordeler

-Vi ser flere gode egenskaper i en og samme løsning. Foruten nyheten med resirkulert materiale i slangene, gir vannfôring flere fordeler for miljøet: Vesentlig redusert energiforbruk, ingen utslipp av mikroplast, åpning for fôring på ulike dybder –  i tillegg til redusert støy for operatørene ved lokalitetene sier FoU-koordinator, Ragnar Sæternes i SinkabergHansen.

Arbeidet er knyttet til et prosjekt som er delvis finansiert av Handelens Miljøfond. Laboratorieanalysene er gjennomført ved Norner, samt at materialteknologi-studenter ved NTNU har gjort tester.

Her tas de resirkulerte forslagene i bruk

Les mer her

Tilknyttede partnere

Flere løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner