Reduserte matsvinn med 50%

dekorativ

Kristiansand kommune har gjennomført et prosjekt på to omsorgssentre som reduserte matsvinn med 50 %. I samarbeid med miljøfyrtårn har de laget en veileder for reduksjon av matsvinn.

Symbol Fns bærekraftsmål 12.3

FNs bærekraftsmål 12.3

Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting

I tråd med FNs bærekraftsmål, har Kristiansand kommune satt et ambisiøst mål om å redusere matsvinnet med 50 % innen 2030.  Prosjektet ble gjennomført på to omsorgssentre, Stener Heyerdahl og Randesund. På begge steder ble det klart gjennom kartleggingen at matsvinnet fra middag stod for den største andelen av svinn på sentrene. Det ble derfor arbeidet med tiltak rundt maten til middag. Ved slutten av prosjektet var matsvinnet fra middag redusert med 50%.

En analyse i Fredrikstad kommune viser at omsorgssentre står for 58% av kommunens matsvinn

Viktigste tiltak: 

Gjennomgang og analyse av dagens struktur og rutiner med mat på omsorgssenteret. Kartlegging av matsvinn ble utført gjennom 14 dager gjennom veiing og identifisering av alt matsvinn.   

Opplæring og informasjon av ansatte, samlinger og en-til -en oppfølging for å sikre forståelse og engasjement. 

Innføring av nye rutiner for bestilling, måltidsplanlegging, matoppbevaring og reduksjon av matsvinn.  

Tiltak for å bruke overskuddsmat. Utviklet hefte med menyer for å bruke rester, sikre trygg nedkjøling og god opplæring i matlaging. 

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner