Reduserer klimagassutslipp med bankkort av plast

Bankkort av bioplast

Sparebanken Sogn og Fjordane byter ut dagens bankkort med meir miljøvenlege kort. I løpet av våren 2022 kan dei første kundane ta det i bruk.

Hvorfor er dette viktig?

Plastens relative andel av verdens klimagassutslipp vil øke de kommende årene. Hvor mye avhenger blant annet av om vi får gode nok systemer for å samle inn og resirkulere plast, om råstoffet er fossilt eller fornybart, og om vi klarer å redusere forbruket av plast. Plast medfører utslipp i mange deler av verdikjeden (Kilde: Norsk klimastiftelse).

I dei nye korta blir det brukt eit biologisk materiale som reduserer bruken av plast i bankkortet med 85 prosent, og dermed vil CO2-utsleppa knytt til produksjonen av korta bli redusert. Produksjonen av bioplast er fossilfri.

– Bankkortet vårt er det einaste fysiske produktet vi har, så det var heilt naturleg for oss å sjå på kva vi kan gjere for at dei skal bli meir berekraftige, seier Cecilie Hereid Øvrebotten, fagsjef kort og sikkerheit i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Korta er bestilt, og dei skal testast før vi rullar dei ut til kundane. Viss alt er i rute vil dei første kundane få den nye typen kort våren 2022.

Kundane vil få dei nye korta etter kvart som  korta dei har i dag går ut. Sidan utløpsdatoen på kort er tre år fram i tid frå dei får dei, vil det seie at i løpet av 2025 er alle dagens kort byta ut med det nye.

– Som bank har vi mange grøne produkt når det kjem til lån og sparing, og det er utruleg kjekt at vi no også kan tilby kundane våre eit meir miljøvennleg kort. På denne måten er vi med og bidrar til mindre utslepp, og det er veldig bra, seier Ingri Martine Fonn Macsik, som er berekraftansvarleg i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Tilknyttede partnere

Sparebanken Sogn og Fjordane

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner